Download som iCal-fil
Udenrigsministeriets kick-off af konsultationsproces for partnerskabsaftaler
Onsdag 02 November 2016, 13:00 - 16:00

Udenrigsministeriet afholder en kick-off workshop for den proces, der skal lede frem mod formulering af krav og kriterier for ansøgningsrunde om nye partnerskabsaftaler mellem Danida og civilsamfundsorganisationerne. Workshoppen finder sted onsdag d. 2/11 kl. 13-16 i Eigtveds Pakhus.

 

Emner og form:

Danida har rejst fem spørgsmål, som de gerne indledningsvist vil drøfte med os på workshoppen. Se tematikkerne nedefor. Denne første workshop vil indeholde dialog om disse spørgsmål, hvilket vil foregå i en blanding af plenum og drøftelse i mindre grupper dannet ud fra spørgsmålene.

 

Tilmelding:

Hver organisation kan tilmelde sig med maksimum tre deltagere til workshoppen den 2.11. Ved tilmeldingen skal hver person tilmelde sig ét spørgsmål, man primært ønsker at arbejde med - læs mere om spørgsmålene nedenfor. Herudover vil der være mulighed for at kommentere på ét andet spørgsmål på selve workshoppen.

 

Andre relevante møder:

Vi gør herudover opmærksom på Globalt Fokus medlemsmøde om den mulige ramme, der skal være for medlemmer, der ikke opnår en strategisk partnerskabsaftale mandag d. 31. oktober kl. 9.30-12. Tilmelding sker her. Derudover afholder CISU medlemsmøder om puljerne d. 24. og 25. oktober. Læs mere her.

 

Tematikker for konsultationsprocessen:

Udenrigsministeriet og Globalt Fokus har i samarbejde identificeret fem overordnede tematikker, som vil blive benyttet til at fokusere konsultationerne med civilsamfundet med henblik på at sikre konkrete indspil. Det gælder såvel i form af skriftlige bidrag som en række planlagte workshops.

 

1) Hvad karakteriserer partnerskabet mellem UM og de strategiske partnere?

UM ønsker tættere og mere strategiske partnerskaber med civilsamfundsaktører, der kan bidrage med merværdi inden for de danske udviklingspolitiske og humanitære prioriteter – med behørig respekt for organisationernes identitet og særlige kompetencer. Hvordan sikres øget synligheden af civilsamfundets væsentlige bidrag til realiseringen af udviklingspolitiske og humanitære prioriteter? Hvilke muligheder er der for en styrkelse af den strategiske dialog og inddragelse af partnere på relevante normative områder og i forhold til landeindsatser?

 

2) Hvilke kriterier og krav skal der stilles op i de nye modalitetsformer?

Hvordan sikres udvælgelse af strategiske partnere, som styrker det strategiske sammenfald og samtidig anerkender diversiteten af civilsamfundets forskellige aktører og kompetencer, herunder grundlæggende kapacitet, strategisk fokus, partnerskabstilgang og nye transformative muligheder. Hvorledes kan erfaringer fra RAM-modellen og det igangværende arbejde med certificering på det humanitære område integreres i forhold til vurdering af organisationer?

 

3) Kan styrket strategisk fokus kombineres med øget fleksibilitet?

Hvilke muligheder rummer nye strategiske partnerskaber for øget strategisk fleksibilitet i administrative retningslinjer, der kan understøtte nytænkning og læring, samfinansiering, samt investeringer i alliancer og netværk? Er der muligheder for effektivisering af eksisterende krav til rapportering m.v. Hvordan favnes forskellige typer af alliancer/netværk, og på hvilken måde demonstreres merværdien af de danske organisationer? Hvordan fremmes innovative partnerskaber med nye aktører?

 

4) Hvordan understøttes kobling mellem humanitære indsatser og udviklingsarbejdet?

Hvordan kan der fremmes incitamenter til at udforske og kvalificere erfaringer for, hvad der virker i praksis, herunder igennem fleksible finansieringskilder? Hvordan kan en samlet aftale for partnere med både udviklings- og humanitære midler understøtte dette i praksis?

 

5) Hvilke forventninger er der til udfasning og ny støttemulighed hos eks. CISU?

Hvilke elementer og krav bør en ny partnerskabsmodalitet i eks. CISU indeholde for at imødekomme relevante NGO’ers behov? Hvordan sikres en hensigtsmæssig overgang og udfasning af eksisterende aftaler?

Registeringer er nu lukket