Download som iCal-fil
CISU-kursus: Organisationsudvikling og frivillighed
Mandag 31 Oktober 2016, 15:30 - 19:30

Målgruppe

Ansatte, bestyrelse og frivillige i Medlemsorganisationer. Gerne med lyst til at arbejde måltettet med organisatoriske processer omkring frivilliges rolle og opgaver.

Det er en stor fordel, hvis min. to kan deltage pr. organisation.

 

Formål

Kurset vil bidrage til, at deltagerne kan forstå og arbejde med de organisatoriske styrker og udfordringer omkring frivillighed.

Deltagerne får redskaber og ideer til, hvordan de med udgangspunkt i deres egen organisation kan arbejde målrettet med styrker og udfordringer omkring frivilligheden.

 

Indhold

Kurset tager udgangspunkt i nogle af redskaberne fra CISUs guide til organisationsudvikling i civilsamfundsorganisationer. Vi vil gennemgå de forskellige overvejelser, som man bør gøre sig i forbindelse med organisatoriske udviklingsprocesser og afprøve nogle af de forskellige redskaber, som præsenteres i guiden.

Det praksisnære udgangspunkt er de organisationer, som er repræsenteret på kurset, hvilket giver god mulighed for at tænke over og bringe egne erfaringer, viden og organisation i spil.

 

Kursusansvarlige

Rådgivere Nina Lauritzen og Johannes Nordentoft

 

Baggrundsmateriale

Hent CISUs 'Guide til organisationsudvikling i civilsamfundsorganisationer'

 

Tilmeld dig her.