Download som iCal-fil
CISU-kursus: Frivillighed under Forandring
Torsdag 15 September 2016, 16:30 - 19:30

Målgruppe

Alle frivillige, bestyrelsesmedlemmer og ansatte i medlemsorganisationer, der oplever styrken ved frivillighed, men også ser udfordringerne.

 

Formål

At give deltagerne:

  • Oplæg med refleksioner omkring nyere tendenser indenfor frivillighed
  • En forståelse af, hvad styrker og udfordringer ved frivillighed er anno 2016 - og nogle bud på, hvordan der kan handles på dem
  • At give lyst til at arbejde videre med, hvordan frivilligheden i egen organisation kan styrkes i fremtiden
  • Mulighed for at bidrage med ideer og forslag til nye typer af CISU aktiviteter på frivillighedsområdet.

 

Indhold

Oplæg fra en forsker: Hvilke tendenser ser forskningen i frivilligheden?

Oplæg fra en Medlemsorgansation: Hvad oplver vi som styrker og udfordringer i frivilligheden?

Oplæg og debat fra CISU: Frivilligheden er i forandring - hvilke konsekvenser kan det have for jer som CSOer - og for CISU?

Forslag til, hvordan CISU og CSOer kan arbejde videre med frivilligheden.

 

Kursusansvarlige

Rådgivere Nina Lauritzen og Johannes Nordentoft

 

Tilmeld dig her.