Download som iCal-fil
Info-møde om Global South Programme
Fredag 15 Januar 2016, 13:30 - 15:00

Global South Programme søger danske NGO’ere til kapacitetsudvikling i Kenya, Uganda og Somalia.

 

Global South Programme for kapacitetsudvikling af civilsamfundsorganisationer er et nyt program, hvor civilsamfundsorganisationer i Syd selv vælger deres partnere til kapacitetsudvikling på en virtual markedsplads.

 

Programmet finansierer partnerskaber med fokus på kapacitetsudviklingen inden for fortalervirksomhed, organisationsudvikling og menneskerettigshedsbaseret tilgang. Formålet er at skabe mere ligeværdige partnerskaber mellem organisationer i Syd og Nord.  I programmet vurderer Syd CSO’erne om, det er mest hensigtsmæssig at indgå partnerskaber med organisationer i Syd eller Nord baseret på deres egne behovsanalyser. Indgåelse af partnerskaber sker på en hjemmeside, hvor CSO’ere i både Syd og Nord kan oprette profiler.

 

Under arrangementet hos Global Fokus vil en repræsentant for Global South Programme introducere programmet og informere om mulighederne for partnerskaber. Partnerskaberne finansieres fuldt og med et maksimum budget på 400.000 kr for hver partnerskab. Danske organisationer kan indgå partnerskaber med flere organisationer på én gang.

 

Arrangement henvender sig især til danske organisationer med erfaring inden for kapacitetsopbygning af Syd CSOere inden for fortalervirksomhed, organisationsudvikling og menneskerettighedsbaseret tilgang og som har erfaring fra Kenya, Uganda og/eller Somalia.

 

Global South Programme er finansieret af Udenrigsministeriet.

 

Læs mere om Global South Programme her.

 

Adresse: Globalt Fokus - Rysensteensgade 3, 1564 Kbh. V., mødelokale "Undergrunden" (kælder-etagen).

 

Registeringer er nu lukket