Download som iCal-fil
CISU: Social Accountability - hvordan kan vi holde myndighederne ansvarlige?
Onsdag 04 November 2015, 13:30 - 19:30

 

Målgruppe

 Alle med interesse i metoder og værktøjer, der kan sætte borgere i stand til at holde myndigheder forpligtede på deres ansvar.

 

Formål

Deltagerne vil efter kurset være i stand til at indlede diskussioner med deres partnere om, hvordan de kan arbejde for at holde myndigheder ansvarlige i konkrete indsatser.

 

Indhold

Der er et stigende fokus på civilsamfundsorganisationers rolle, når det handler om at holde myndigheder ansvarlige over for borgere. Kort sagt handler det om at kende myndighedernes forpligtelser og dernæst mobilisere borgerne i arbejdet med at sikre, forpligtelserne opfyldes, men det kan være lettere sagt end gjort.

 

Ud fra konkrete cases og på baggrund af et oplæg fra URAIA Trust, som er førende inden for arbejdet med social accountability i Kenya, vil deltagerne på kurset få indsigt i, hvordan man med metoder og værktøjer kan bidrage til at sætte borgere og organisationer i stand til at holde myndighederne ansvarlige.

 

Der vil være eksempler på metoder til fortalervirksomhed og rettighedsarbejde, der også kan være effektive i andre sammenhænge som eksempelvis korruptionsbekæmpelse.

 

Mødet vil bestå i oplæg fra URAIA samt CISU-medlemmer, summegruppeøvelser og fælles diskussioner.

 

Baggrundsmateriale

Hvis man vil kende lidt til temaet på forhånd kan man søge på ”social accountability” eller ”governance accountabilty” samt på http://www.uraia.or.ke/en/civic.php

 

Pris: 200 kr.

 

Tilmeld dig her.

 

Sted København - Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K.