Download som iCal-fil
Udviklingsarbejdet, NGO’erne og den private sektor - Lancering af nyt læringsinitiativ om landbrug og værdikæder i syd
Torsdag 29 Oktober 2015, 09:00 - 11:00

 

Spørgsmålet om hvorvidt og hvordan samarbejdet med den private sektor kan bekæmpe fattigdom er presserende og til konstant diskussion. Vi ser meget nytænkning og nye arbejdsformer med værdikæder i andre lande i det globale nord, men Danmark er ikke så synlig i debatten. Det vil 11 danske NGO’er råde bod på og har startet et læringsinitiativ til at dygtiggøre sig i arbejdet med landbrug og værdikæder i syd (se yderligere information på næste side). Arrangementet er åbent for alle interesserede.

 

Hovedtaleren ved arrangementet er Nico Roozen, direktør for Solidaridad i Holland. Solidaridad har udviklet sig fra at være en almindelig velfærdsorienteret hjælpeorganisation for 45 år siden til i dag at arbejde med integrering af bønder i 12 globale værdikæder. Solidaridad har 10 regionale kontorer på 5 kontinenter og et samlet årligt budget på over 300 mio. kr. Solidaridad er kun én blandt mange af de NGOer, som over de sidste 10 år i stor stil har forøget deres finansiering fra den private sektor og samtidig reduceret deres offentlige finansiering.

 

Denne nye form for udviklingshjælp blandt NGOerne er præcis det, som det danske Udenrigsministerium efterlyser, når de i Civilsamfundspolitikken understreger at CSOer skal fremme dialog og facilitere udvikling af nye markeder og forretningsmodeller i samarbejde med virksomheder. Flemming Poul Winther Olsen, Senior Technical Adviser i Udenrigsministeriet vil uddybe, hvordan civilsamfundet kan analysere markedsforhold og facilitere løsninger mellem aktører til fremme af de fattiges rettigheder.

 

Program:

09:00 - Velkomst ved Jonas Vejsager Nøddekær, udviklingschef i Folkekirkens Nødhjælp

09:15 - Oplæg om nye tendenser ved Flemming Poul Winther Olsen, Senior Technical Adviser i UM

09:45 - Oplæg om NGOernes muligheder for at samarbejde med virksomheder med fokus på fattigdomsbekæmpelse ved Nico Roozen, direktør for Solidaridad i Holland

10:30 - Debat og afslutning

 

Af hensyn til vores oplægsholder fra Holland vil arrangementet blive afholdt på engelsk. Tilmelding til Natascha Linn Felix, Folkekirkens Nødhjælp på nlfe@dca.dk

 

Initiativet Værdikæder og Landbrug i Syd er et initiativ igangsat under Dansk Forum for Mikrofinans og støttet af Danida via Globalt Fokus.

 

Om ”landbrug og værdikæder i Syd”

”Landbrug og værdikæder i syd” er et læringsinitiativ for 11 danske udviklingsorganisationer og virksomheder, der er gået sammen om at blive dygtigere; dygtigere til at hjælpe fattige småbønder i udviklingslande til at udnytte markedsmuligheder både globalt og i deres egne lande.

 

Sammentænker udvikling og handel

Den klassiske ulandsbistand er under forandring og initiativet samler to store trends i både den danske og internationale debat: 1) Sammentænkning af handel og udvikling og 2) Potentialer i samarbejde mellem virksomheder og udviklingsorganisationer.

 

Gennem initiativet vil de 11 danske organisationer blive bedre til at rådgive fattige bønder og småproducenter i at drive kommercielt landbrug, og til at etablere værdiskabende samarbejde mellem virksomheder og udviklingsorganisationer.

 

Det kan f.eks. handle om analyseredskaber til forstå komplekse markedsstrukturer og værdikæder, viden om certificeringsordninger og de deraf følgende krav til bønderne eller viden om internationale retningslinjer for udvikling og handel som fx FNs ”Guiding Principles on Business and Human Rights”.

 

Et samarbejde mellem 11 forskellige organisationer

De 11 organisationer er: Folkekirkens Nødhjælp, SOS-Børnebyerne, Økologisk Landsforening, VedvarendeEnergi, ADRA Danmark, CARE Danmark, ADDA, BØRNEfonden, Out-Growers, Danish Knowhow og Caritas Danmark.

 

Læringsinitiativet løber fra september 2015 til marts 2017 og gennem halvandet år skal organisationerne gennemgå forskellige træningsforløb suppleret med et individuelt coachingforløb. Begge dele foregår delvist online så medarbejdere både i Danmark og i Syd kan deltage.

 

Når initiativet er slut har alle 11 organisationer enten udviklet nye værdikæde-projekter eller afprøvet metoderne i eksisterende indsatser. De projekter og indsatser vil forsætte efterfølgende ligesom online-kurserne og materiale vil være tilgængeligt for andre virksomheder og organisationer.

 

Kontakt projektkoordinator Natascha Felix, Folkekirkens Nødhjælp (nlfe@dca.dk) eller en af følgende organisationer for mere information:

Mette Lund Sørensen, mls@dca.dk

Christian Sørensen, chrsor@adra.dk

Kristina Grosmann Due, birkris@aol.com

Kresten Kjær Sørensen, kks@ve.dk

Lene Godiksen, lgo@sosbornebyerne.dk

Mikael Jonsson, mijomijo@gmail.com

Nanna Callisen Bang, nbang@care.dk

Karin Wied Thomsen, KWT@bornefonden.dk 

Anders Frigaard, anders@danishknowhow.com

Peter Blum Samuelsen, pbs@caritas.dk 

Karsten Solaas, KS@out-growers.com

 

Sted Folkekirkens Nødhjælp, Nørregade 15, Kbh. K