Download som iCal-fil
Info-event om puljen
Tirsdag 03 Marts 2015, 14:00 - 16:00
Kontakt rlt@globaltfokus.dk

 

Vil I vide mere om Globalt Fokus’ pulje, stille spørgsmål til puljerådgiveren og finde jeres fremtidige pulje-partnere? Så kom til Info-event hos Globalt Fokus som forberedelse til næste ansøgningsdeadline den 10. april 2015.

 

Målgruppe

Alle danske civilsamfundsorganisationer og deres partnere fra for eksempel den private sektor eller forskningsverdenen, der kunne tænke sig at søge Globalt Fokus’ Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer. Puljen er målrettet danske organisationer, der arbejder med det Globale Syd.

 

Udbytte

Efter I har deltaget i eventen, er I klædt på til at skrive en pulje-ansøgning, har fået svar på jeres spørgsmål og er blevet inspireret af andre. I har fået vendt jeres ideer til et initiativ med de andre deltagere og fået mulighed for at afsøge muligheder for et pulje-samarbejde med andre deltagere. Du går således fra mødet med en klar retning til, hvad der skal gøres frem til du sender din ansøgning til Globalt Fokus den 10. april.

 

Program

I løbet af de to timer vil du deltage i:

  • INTRODUKTION: Kort oplæg om Puljen med eksempler på godkendte initiativer v. Puljerådgiver Rina L. Trautner (10 min)
  • INSPIRATION: Spørgsmål fra deltagerne til puljerådgiveren og Global Fokus’ kapacitetsudviklingskonsulent Katrine Dietrich om retningslinjer, krav til systematisk fokus på og dokumentation af læring i initiativet samt ideer og metoder til at skærpe læringsaspektet i initiativet (40 min)
  • KOORDINATION: Interesse-afklaring omkring potentielle samarbejdstemaer med andre deltagere og planlægning af rådgivnings-proces med puljerådgiveren frem mod ansøgningsdeadline (60 min).

 

Kort om Puljen:

Puljens formål er at understøtte kapacitetsudviklingsinitiativer, der er udviklet af og har et stærkt ejerskab hos en gruppe danske civilsamfundsorganisationer med virke i det Globale Syd. Puljen støtter initiativer inden for strategisk vigtige områder, hvor det valgte tema rækker ud over den enkelte organisations virkefelt.  Det er afgørende, at initiativet omsættes til organisatorisk praksis, som øger kvaliteten, effektiviteten og gerne understøtter nytænkning af organisationernes arbejde i det Globale Syd og i relation til fortalervirksomhed.

 

Det er et krav, at minimum tre danske civilsamfundsorganisationer indgår i ansøgningen, men herudover kan andre danske aktører deltage (privatsektor eller forskningsverdenen). Relevans og et stærkt ejerskab blandt de ansøgende organisationer vægtes højere end et stort antal mindre aktivt deltagende organisationer. Det vurderes positivt, hvis organisationer med forskellig baggrund (størrelse, tematisk fokus etc.) arbejder sammen om initiativet. Dette er ud fra en opfattelse af, at kapacitetsudviklingen ofte finder sted ved at problemstillinger udfordres af organisationer med forskellige tilgange – ikke kun blandt nogle få ligesindede organisationer.

 

I forbindelse med puljens første ansøgningsrunde i oktober 2014 blev fire ud af fem ansøgninger godkendt. Mere information om dem og puljen kan findes her.

 

Sted Globalt Fokus, Rysensteensgade 3, Undergrunden (kælderen).
Registeringer er nu lukket