Download som iCal-fil
Debatmøde: Hvordan løser vi den globale ungdomsarbejdsløshed?
Torsdag 05 Februar 2015, 15:00 - 16:30

Red Barnet inviterer d. 5. februar til debatmøde, hvor følgende spørgsmål vil være i centrum.

  • Hvordan kan danske virksomheder medvirke til at skaffe ordentlige jobs til udsatte unge i udviklingslandene?
  • Hvordan kan danske virksomheder, NGO'er og fagbevægelsen hjælpe de unge med at få opfyldt deres rettigheder?

 

PANEL:
Karsten Dybvad, Adm. Direktør, Dansk Industri, Marie-Louise Knuppert, International Sekretær, LO, Martin Bille Hermann, Direktør for Udviklingspolitik, Udenrigsministeriet, og Mimi Jakobsen, Generalsekretær, Red Barnet

 

ORDSTYRER:
DR-journalist: Niels Frid-Nielsen

 

Baggrund:

17 pct. af verdens befolkning er unge mellem 15 og 24 år, men de udgør hele 40 % af ver- dens arbejdsløse. Behovet for jobs til specielt unge anerkendes i stigende grad som en af de helt store globale udfordringer, hvis fattigdom og ulighed skal bekæmpes, f.eks. i forhandlin- gerne om Post 2015 målene.Verdensbanken vurderer, at der skal skabes 600 millioner flere arbejdspladser frem mod 2020, bare for at bevare det nuværende beskæftigelses-niveau. Det betyder, at der alene i Afrika Syd for Sahara skal skabes 50% flere jobs. Ordentlige jobs, vel og mærket.

 

Der er stigende fokus på privatsektorens rolle både globalt og i Danmark, hvor regeringen med strategien for grøn vækst, forskellige støtteordninger og 6-punkts planen for virksomhe- ders sociale ansvar i stigende grad inddrager privatsektoren i udviklingsbistanden. En række af disse ordninger skal nu lægges om for at sikre øget fokus på lokal bæredygtig udvikling og jobskabelse. De skal være i tråd med regeringens udviklingspolitik, der er baseret på rettigheder og fattigdomsbekæmpelse. Men hvordan kan danske virksomheder arbejde ret- tighedsbaseret og skabe ordentlige jobs for de dårligst stillede? Og hvordan kan staten, privatsektoren, fagbevægelsen og NGOer arbejde sammen om dette?

Sted Red Barnet, Rosenørns alle 12, 1634 København V, 5. sal
TILMELDING:
(begrænsede pladser) på mail til: tilmelding@redbarnet.dk senest den 30. januar, 2015
intro-image