M&E-netværket opstod ved et møde i udenrigsministeriet omkring evaluering af civilsamfundspolitikken, hvor M&E-medarbejdere fra civilsamfundet var samlet. Deltagerne oplevede, hvor nyttigt det var ikke kun at lytte til gode og inspirerende oplæg, men også at have mulighed for at erfaringsudveksling.

 

Mange organisationer har kun en enkelt M&E-medarbejder siddende, og selvom man indgår i et tæt samarbejde med sine kolleger, kan man godt sidde lidt alene med M&E-delen. Her er det rigtig nyttigt, at ikke alle skal sidde og opfinde den dybe tallerken, men at kunne søge inspiration og sparring hos hinanden.

 

Vi mødes et par gange om året, gerne omkring et kortere oplæg, hvor en ekspert eller en fra netværket deler viden/erfaring, der tages udgangspunkt i i en efterfølgende diskussion. M&E-netværket er også være et sted, hvor man kan fremlægge en case eller en problemstilling og søge sparring fra de andre deltagere.

 

Der holdes 3-4 møder om året med inspirationsoplæg og erfaringsudveksling.

 

Endelig vil det være et godt sted at styrke sit netværk indenfor M&E-verdenen.

 

M&E-netværket vil mødes på skift hos Globalt Fokus' medlemsorganisationer med fokus på forskellige temaer. Hvis du og din organisation er interesseret i at deltage eller interesseret i materiale og referater fra møderne, kontakt da Kamilla Lindgren på KL@globaltfokus.dk 

 

 

 

 

TIDLIGERE ARRANGEMENTER I M&E-NETVÆRKET

 

 

2016

Data på tværs i NGO'er

Startskuddet til det nye Monitoreringsnetværk for Globalt Fokus’ medlemsorganisationer blev afholdt hos Danske Handikaporganisationer den 25. november 2016. Her deltog Nigel Simister som ekspert. M&E-personer fra over 30 forskellige organisationer samledes for at blive klogere på sammenfatning af resultater på tværs af partnere, indsatser og landekontekster. Der var bl.a. fokus på, hvordan indikatorer for udvikling udvælges, og hvordan data bedst muligt indsamles og evalueres for at imødekomme stigende krav til dokumentation af merværdi. 

 

Materialer fra første møde i Monitoreringsnetværket kan findes her:

 

 

2017

Most Signicant Change & Outcome Mapping

I foråret 2017 afholdtes to inspirerende eftermiddage, hvor to danske NGOer fortalte om deres brug af to anderledes monitoreringsmetoder:

  • 27 marts kl. 15.00 – 18.00: Kira Boe (tidligere Globalt Fokus nu Ibis) samt frivillig i Axis fortalte om brugen af Most Significant Change metoden.
  • 5 april kl. 15.00 – 18.00: Morten Fauerby, CARE fortalte om brugen af Outcome Mapping.

De to dage var en blanding af oplæg og cases:

  • Hvad metoden går ud på, hvordan har organisationen brugt den i praksis og måske justeret den undervejs?
  • Hvorfor den metode – hvad er det den kan?
  • Hvad er udfordringerne, hvad siger partnerne, og er der noget de ville gøre anderledes, hvis de skulle introducere metoden i dag?

Dels fik deltagerne mulighed for selv at prøve kræfter med et eller flere aspekter af metoderne.

Begge møder foregik i Handicaporganisationernes Hus i Høje Tåstrup

 

Qualitative Scales

Red Barnet og Mellemfolkeligt Samvirke inviterede på vegne af Monitoreringsnetværket til workshop i november 2017 ang. brugen af qualitative scales til aggregering af data. Læs mere om workshoppen her

 

Outcome Harvesting - 2017-18

Arrangementsrækken vedr. Outcome Harvesting' – a possible answer to the challenge of measuring results in complex settings blev arrangeret af Danmission i samarbejde med Mellemfolkeligt Samvirke. Her deltog bl.a Goele Scheers, en af pioneererne indenfor Outcome Harvesting som metode, samt oplæg ved Helene Bach og Peter Tindborg.

 

Materialer fra møderne kan findes her:

Kurserne blev afholdt den 25.-27. oktober, 23.-25. januar, 11.-13. april 2018,

I efteråret 2018 vil der blive afholdt en erfaringsudvekslingsworkshop med deltagere fra de tre kursusgange. Goele Scheers vil tage del i dette. Mere info følger.

 

 

2018

Menneskerettighedsbaseret tilhang til monitorering & sammenhæng med SDG'er

I april 2018 afholdt aktører fra monitoreringsnetværket et stort inspirationsmøde ang. konkrete værktøjer og tilgange til en menneskerettighedsbaseret monitorering i tæt sammenhæng med monitorering på opfyldelsen af FN’s verdensmål.

Mødet blev afholdt hos Institut for Menneskerettigheder med oplæg fra IMR: SDG monitorering, indikatorer, data og disaggregering fra et menneskeretsligt perspektiv. Hvad er potentialet, hvor er hullerne? samt oplæg fra Specialisterne og IMR: nyskabende tilgange til at høste data fra menneskerettigheds-systemet

Læs mere her

Dette møde inspirerede til planlægningen af et arrangement om SDG-monitorering ultimo 2018.

 

 

2019 - Implementering af nye metoder

GF har gennem 2019 arbejdet på at sikre medlemsorganisationernes implementering af de metoder til MEAL, som der i 2018 blev afholdt kurser og workshops omkring. Dette blev gjort i tæt samarbejde med den nye M&E-arbejdsgruppe - bestående af M&E-personer fra seks medlemsorganisationer.

 

To Outcome Harvesting-kurser

Der blev afholdt to workshops om Outcome Harvesting, hvor medlemmerne kunne gå et spadestik dybere med erfaringsudveksling om M&E og Outcome Harvesting, samt med kombinationen af Outcome Harvesting og Theory of Change. Outcome Harvesting er ved udgangen af 2019 blevet implementeret i mange medlemsorganisationer, og i andre vises der fortsat stor interesse for metoden. 


MS faciliterede årets første Outcome Harvesting-erfaringsudvekslingsworkshop i maj, hvor deltagerne fik gavn af delte erfaringer fra Dignity, som sammen med resten af Human Rights and Dialogue Konsortiet lavede oplæg på fire workstreams ang. erfaringer med forskellige måder at høste outcomes på, erfaringer med brug af PODIO til Outcome Harvesting, erfaringer og udfordringer med validation og substantiation i metoden samt erfaringer og udfordringer med standardiseringer vedr. signifikans og contribution. 


Workshoppen afholdt i juni omhandlede Outcome Harvesting og Theory of Change. Her holdt en konsulent fra Strategihuset oplæg om relationen mellem Theory of Change og Outcome Harvesting, hvorefter to organisationer inspirerede med eksempler på, hvordan høstede outcomes havde lagt grund for deres organisationers ToC. 

 

IATI

Udover Outcome Harvesting, har GF i 2019 koordineret et IATI-møde, da flere medlemmer efterspurgte et rum at dele erfaringer i. DRC spillede en stor rolle i organiseringen af dette. Programmet bød på spændende oplæg om erfaringer med IATI fra lande, hvor man er nået længere med implementeringen end i Danmark – herunder fra Bond UK, Oxfam Novib samt Oxfam America. 

 

Kontakt: Kamilla Lindgren KL@globaltfokus.dk