Monitoreringsnetværket opstod ved et møde i udenrigsministeriet omkring evaluering af civilsamfundspolitikken, hvor M&E-medarbejdere fra civilsamfundet var samlet. Deltagerne oplevede, hvor nyttigt det var ikke kun at lytte til gode og inspirerende oplæg, men også at have mulighed for at erfaringsudveksle sammen.

 

Mange organisationer har kun en enkelt M&E-medarbejder siddende, og selvom man indgår i et tæt samarbejde med sine kolleger, kan man godt sidde lidt alene med M&E-delen. Her er det rigtig nyttigt, at ikke alle skal sidde og opfinde den dybe tallerken, men at kunne søge inspiration og sparring hos hinanden.

 

Tanken med monitoreringsnetværket er at mødes et par gange om året, gerne omkring et kortere oplæg, hvor en ekspert eller en fra netværket deler viden/erfaring, som der derefter kan tages udgangspunkt i i en efterfølgende diskussion.

 

Monitoreringsnetværket er både et sted, hvor man kan komme hen og blive klogere, som når en ekspert deler ud af sin viden/erfaring og er med til at skabe bedre overblik og indsigt i en eller flere problemstillinger. De efterfølgende diskussioner giver mulighed for at diskutere, hvordan man kan bruge den nye viden i sit eget arbejde. Monitoreringsnetværket vil også være et sted, hvor man kan fremlægge en case eller en problemstilling og søge sparring fra de andre deltagere.

 

Der holdes 3-4 møder om året med inspirationsoplæg og erfaringsudveksling i Monitoreringsnetværket. 

 

Endelig vil det være et godt sted at styrke sit netværk indenfor M&E-verdenen.

 

Monitorerings-netværket vil mødes på skift hos Globalt Fokus' medlemsorganisationer med fokus på forskellige temaer. Hvis du og din organisation er interesseret i at deltage eller interesseret i materiale og referater fra møderne, kontakt da Emma Byrne på eb@globaltfokus.dk

 

 

ARRANGEMENTER I MONITORERINGSNETVÆRKET

 

Data på tvær i NGO'er

Startskuddet til det nye Monitoreringsnetværk for Globalt Fokus’ medlemsorganisationer blev afholdt hos Danske Handikaporganisationer den 25. november 2016. Her deltog Nigel Simister som ekspert. M&E-personer fra over 30 forskellige organisationer samledes for at blive klogere på sammenfatning af resultater på tværs af partnere, indsatser og landekontekster. Der var bl.a. fokus på, hvordan indikatorer for udvikling udvælges, og hvordan data bedst muligt indsamles og evalueres for at imødekomme stigende krav til dokumentation af merværdi. 

 

Materialer fra første møde i Monitoreringsnetværket kan findes her:

 

Most Signicant Change & Outcome Mapping

I foråret 2017 afholdtes to inspirerende eftermiddage, hvor to danske NGOer fortalte om deres brug af to anderledes monitoreringsmetoder:

  • 27 marts kl. 15.00 – 18.00: Kira Boe (tidligere Globalt Fokus nu Ibis) samt frivillig i Axis fortalte om brugen af Most Significant Change metoden.
  • 5 april kl. 15.00 – 18.00: Morten Fauerby, CARE fortalte om brugen af Outcome Mapping.

De to dage var en blanding af oplæg og cases:

  • Hvad metoden går ud på, hvordan har organisationen brugt den i praksis og måske justeret den undervejs?
  • Hvorfor den metode – hvad er det den kan?
  • Hvad er udfordringerne, hvad siger partnerne, og er der noget de ville gøre anderledes, hvis de skulle introducere metoden i dag?

Dels fik deltagerne mulighed for selv at prøve kræfter med et eller flere aspekter af metoderne.

Begge møder foregik i Handicaporganisationernes Hus i Høje Tåstrup

 

Qualitative Scales

Red Barnet og Mellemfolkeligt Samvirke inviterede på vegne af Monitoreringsnetværket til workshop i november 2017 ang. brugen af qualitative scales til aggregering af data. Læs mere om workshoppen her

 

Outcome Harvesting - 2017-18

Arrangementsrækken vedr. Outcome Harvesting' – a possible answer to the challenge of measuring results in complex settings blev arrangeret af Danmission i samarbejde med Mellemfolkeligt Samvirke. Her deltog bl.a Goele Scheers, en af pioneererne indenfor Outcome Harvesting som metode, samt oplæg ved Helene Bach og Peter Tindborg.

 

Materialer fra møderne kan findes her:

Kurserne blev afholdt den 25.-27. oktober, 23.-25. januar, 11.-13. april 2018,

I efteråret 2018 vil der blive afholdt en erfaringsudvekslingsworkshop med deltagere fra de tre kursusgange. Goele Scheers vil tage del i dette. Mere info følger.

 

Menneskerettighedsbaseret tilhang til monitorering & sammenhæng med SDG'er

I april 2018 afholdt aktører fra monitoreringsnetværket et stort inspirationsmøde ang. konkrete værktøjer og tilgange til en menneskerettighedsbaseret monitorering i tæt sammenhæng med monitorering på opfyldelsen af FN’s verdensmål.

Mødet blev afholdt hos Institut for Menneskerettigheder med oplæg fra IMR: SDG monitorering, indikatorer, data og disaggregering fra et menneskeretsligt perspektiv. Hvad er potentialet, hvor er hullerne? samt oplæg fra Specialisterne og IMR: nyskabende tilgange til at høste data fra menneskerettigheds-systemet

Læs mere her

Dette møde inspirerede til planlægningen af et arrangement om SDG-monitorering ultimo 2018.

 

Kontakt: Peter Christiansen (pc@globaltfokus.dk)

0
0
0
s2smodern
powered by social2s