Globalt Fokus samarbejder med 92-gruppen i arbejdsgruppen om klimafinansiering.

 

I arbejdsgruppen fokuserer Globalt Fokus særligt på at holde Danmark op på de klimafinansieringsløfter, de rige lande har givet udviklingslandene i forbindelse med Paris-Aftalen: 100 mia. USD om året fra 2020; nye og additionelle midler i forhold til udviklingsbistanden; og en balance mellem midler til klimatilpasning og reduktion af udslip. Derudover fokuserer Globalt Fokus på ”loss & damage” finansiering.

 

Kontakt Sigrid Bjerre Andersen hvis din organisation ønsker at tilmelde sig arbejdsgruppen eller høre mere om den, på sba@globaltfokus.dk.