Arbejdsgruppen for folkelig deltagelse har fokus på at udvikle et udgangspunkt for udviklingsorganisationernes fremtidige folkelige deltagelse.

Det danske civilsamfund gennemgår i disse år grundlæggende forandringer i den måde, vi organiserer os på, men forandringerne finder sted så gradvist og integreret i vores hverdag, at vi sjældent får lejlighed til at træde et skridt tilbage og reflektere over det. De kommer til udtryk i spændingen mellem gamle foreningsstrukturer og nye, uformelle fællesskaber. Mellem professionelt drevne NGO’er og løst-koblede, selvorganiserede netværk. Mellem organisationer og enkeltsagsbevægelser. Desuden er private virksomheder igennem de sidste 20 år trådt ind i udviklingssamarbejdet gennem CSR-indsatser, offentlig-private-partnerskaber finansieret over udviklingsmidlerne og målrettede investeringer gennem bl.a. Investeringsfonden for Udviklingslande.


Der er brug for, at vi i fællesskab påbegynder en samtale og en udforskning af, hvilken rolle udviklingssektoren kan og bør spille i dette nye civilsamfundslandskab. Grundlæggende handler det om at genetablere og styrke civilsamfundet som en ligeværdig, løsningsorienteret og pro-aktiv medspiller over for stat og marked. Derfor er det afgørende, at vi skaber folkelig deltagelse, dels fordi deltagelse er en demokratisk værdi i sig selv, dels fordi magten til at skabe forandring udspringer af aktiv, folkelig deltagelse. Men hvordan får vi folk med, hvordan ser deltagelsen ud i praksis, og hvordan udmøntes denne deltagelse i en konkret forandring?

Hvis din organisation er interesseret i at være med i arbejdsgruppen, bedes I kontakte Lærke Baulund på leb@globaltfokus.dk