Globalt Fokus søger en dygtig økonomiansvarlig til at forvalte organisationens økonomi og sikre den finansielle drift og udvikling. Vi søger dig, der befinder dig godt med at have det økonomiske overblik og samtidig kan varetage den daglige finansielle drift. Til gengæld tilbyder vi en arbejdsplads med plads til at gøre stillingen til din egen, og med ambitiøse og dygtige kolleger, der alle brænder for en meningsfyldt vision.  

 

Globalt Fokus er en samlende platform for danske civilsamfundsorganisationer engageret i internationale udviklings-, miljø, og humanitære aktiviteter. Gennem national og international politisk interessevaretagelse samt styrkelse af vores ca. 80 medlemmer arbejder vi for en mere retfærdig og bæredygtig verden båret af et stærkt og mangfoldigt civilsamfund

 

Globalt Fokus er vokset betydeligt de seneste år og udviklingen lader til at fortsætte. Med stadig flere medarbejdere og et øget budget, der tæller et stigende antal bevillinger, har vi brug for en kompetent og struktureret økonomiansvarlig til at sikre, at organisationen og vores arbejde hviler på et solidt administrativt og finansielt fundament

 

Om stillingen 

 

Som vores nye økonomiansvarlige bliver du ansvarlig for Globalt Fokusøkonomiske drift og udvikling. I tæt samarbejde med sekretariatschefen vil du varetage processer vedrørende budgetlægning, budgetopfølgning samt løbende strategiske og praktiske økonomidrøftelser og udarbejdelse af finansielle rapporteringer og oplæg. Konkret vil du få til opgave at:

 

 • Assistere Sekretariatschefen i den overordnede økonomistyring herunder sikre løbende opdatering, videreudvikling og anvendelse af styringsværktøjer og systemer, herunder kontoplan, tidsregistreringsværktøjer og redskaber til opfølgning forbrug.
 • Løbende udarbejde finansielle rapporter som oplæg til både Sekretariatschefen, Styregruppen, og Forretningsudvalget.
 • Udarbejde og sikre opfølgning på de overordnede budgetter, planer og regnskaber i samarbejde med diverse projektansvarlige, Sekretariatschefen og Globalt Fokus’ bogholder og revisor.
 • I samarbejde med Sekretariatschefen udbygge og drive Globalt Fokus’ finansielle strategi og vision. 
 • Sikre de daglige fakturahåndteringer og varetage den løbende afstemning af forbrug på de forskellige bevillinger med tilhørende bankkonti i samarbejde med Globalt Fokus’ tilknyttede bogholder og lønmedarbejder.
 • Sikre at Globalt Fokus lever op til donorkrav fra de forskellige bevillinger og indgå i dialog med donorer, særligt Udenrigsministeriet.
 • I nogen grad yde støtte til puljerådgiverne ifm. Globalt Fokus’ forvaltning af puljemidler.

 

Trods de seneste års vokseværk er vi stadig en mindre organisation, og der vil derfor også kunne forekomme opgaver af HR-karakter samt i mindre grad forefaldende IT- og kontoropgaver

 

 • Udarbejdelse og opdatering af ansættelses- og samarbejdskontrakter.
 • Facilitere processer omkring opdatering af Globalt Fokus’ interne retningslinjer, bl.a. på det finansielle område samt ifm. mulige overenskomstforhandlinger. 
 • Implementere udviklingsprocesser  IT-området i samarbejde med resten af Sekretariatet. 

 

Kompetencer og erfaring 

 

Vi ser gerne, at du besidder følgende kompetencer: 

 

 • Relevant uddannelse indenfor økonomi og/eller erfaring med økonomiforvaltning – meget gerne fra en civilsamfundsorganisation, NGO eller lignende. 
 • Erfaring med at arbejde med og for finansielle strategier, risikohåndtering, budgetplanlægning og -opfølgning, og udarbejdelse af finansielle rapporter og oplæg
 • En solid forståelse for finansielle processer og forretningsgange samt strategisk analytisk blik for, hvordan disse kan optimeres
 • Kompetent og erfaren Excel-bruger og i stand til at foretage relevante beregninger.
 • Kendskab til regnskabsprogrammer. 
 • Kendskab til Udenrigsministeriets administrative retningslinjer for puljer og netværk er en fordel.
 • Generel erfaring med donor compliance er en fordel. 

 

Som person ser vi gerne, at du: 

 

 • Går til opgaver på både struktureret, løsningsorienteret og effektivt vis. 
 • Trives i en foranderlig hverdag, hvor der veksles mellem store og små opgaver. 
 • Har interesse for den internationale udviklings- og humanitære dagsorden. 
 • Har en grundlæggende forståelse for og føler dig repræsenteret i Globalt Fokus’ overordnede vision. 

 

Vi tilbyder: 

 • Et job i et dynamisk Sekretariat med engagerede, ambitiøse og dygtige kolleger med en arbejdskultur, hvor vi løfter i fællesskab til fordel for en vigtig og meningsfyldt sag. 
 • En høj grad af medbestemmelse og mulighed for at gøre jobbet til dit eget.
 • Hyggeligt kontor i hjertet af København med mulighed for hjemmearbejde op til to dage om ugen.

 

Ansættelsesvilkår  

Stillingen er i udgangspunktet en fuldtidsansættelse med opstart 1. november 2022. Lønnen følger Globalt Fokus’ lønstruktur.  

 

Ansøgningsprocessen

Stillingen søges ved at indsende en motiveret ansøgning og CV til job@globaltfokus.dk senest den 15.9 kl.12. Samtaler forventes afholdt den 21.9 og 26.9. 

 

Spørgsmål til jobbet eller ansættelsesprocessen kan henvendes til Sekretariatschef Mette Müller Kristensen på mmk@globaltfokus.dk / +45 27 14 09 20 eller økonomimedarbejder Ida Lærke Holm på iho@globaltfokus.dk / +45 31 68 47 46.