Vil du være med til at arbejde for en bæredygtig udvikling gennem tværsektorielt samarbejde? Interesserer du dig for FN’s Verdensmål og bæredygtighedsdagsordenen og har du lyst til at bruge dine kommunikationsfærdigheder i praksis? Så er det dig, vi søger som kommunikationsstudent for 2030-panelet.

 

2030-panelet er et tværsektoriel rådgivningsorgan, der består af 25 stærke profiler med kapacitet og viden om implementering og opfyldelse af FN's Verdensmål nationalt og globalt. Panelet er udpeget af 2030-netværket, der er Folketingets tværpolitiske netværk for FN’s Verdensmål. Panelet blev etableret i 2017 og er i dag en væsentlig aktør i arbejdet for FN’s Verdensmål i Danmark.

 

Som kommunikationsstudent for 2030-panelet vil du få meget ansvar samtidig med at du kommer til at være en del af en inspirerende arbejdsplads, der arbejder for at skabe en mere retfærdig og bæredygtig verden. 2030-panelets sekretariat ligger hos Globalt Fokus, der er et netværk af mere end 80 danske civilsamfundsorganisationer, som engagerer sig i internationale miljø-, udviklings- og nødhjælpsaktiviteter.

 

Du vil blive ansat til at varetage 2030-panelets eksterne kommunikation på sociale medier (særligt LinkedIn og Twitter), have ansvaret for 2030-panelets hjemmeside og udarbejde debatindlæg samt nyheder om 2030-panelets aktiviteter. Du kommer også til at støtte panelets arbejde gennem referater og planlægning af events og arrangementer.

 

Dine opgaver vil bestå primært af at:

 • Videreudvikle og udarbejde den eksterne kommunikation af 2030-panelets aktiviteter og virke
 • Samarbejde med eksterne parter om at opbygge en inspirerende ny hjemmeside til 2030-panelet
 • Bidrage med artikler til panelets hjemmeside og løbende redigere denne
 • Udarbejde debatindlæg og kronikker

Det er en fordel, hvis du har: 

 • Interesse for og kreative idéer til kommunikation på sociale medier
 • Viden om bæredygtig udvikling og Verdensmålene
 • Flair for at tage billeder og videoer til sociale medier

For at komme i betragtning til stillingen, skal du: 

 • Have stærke kommunikationsfærdigheder og kunne formulere dig klart og forståeligt på skrift på såvel dansk som engelsk
 • Være struktureret og god til at koordinere og samarbejde om fælles opgaver
 • Have politisk sans og interesse for politiske processer 
 • Være i gang med en relevant videregående uddannelse, fx inden for kommunikation, journalistik eller samfundsvidenskab

Til gengæld tilbyder vi:

 • Et indgående indblik i tværsektorielt samarbejde for at fremme FN’s Verdensmål
 • Muligheden for at omsætte teori til praksis
 • Muligheden for at bidrage til debat i online-medier samt aviser
 • Muligheden for at styrke færdigheder inden for kommunikation og projektledelse

Du vil blive ansat til 15 timer om ugen med start 1. november 2021. Lønnen følger statens takster for studenter. Arbejdsstedet er Globalt Fokus’ sekretariat, Rysensteensgade 3, 3. sal, 1564 København V. Som student i Globalt Fokus vil du også indgå i sekretariatets daglige og administrative opgaver. Hos Globalt Fokus vil du blive en del af et visionært, professionelt og uformelt team, hvor vi sætter tillid og ansvar højt.

Yderligere oplysninger om stillingen som student kan fås hos politisk rådgiver, Caroline Louise Ottesen på clo@globaltfokus.dk eller på +4550584627.

Frist for ansøgning er inden midnat torsdag den 7. oktober. Samtaler forventes afholdt i uge 41.

Ansøgning og cv sendes til info@globaltfokus.dk med cc til clo@globaltfokus.dk og mærkes `Kommunikationsstudent til 2030-panelet’ i emnefeltet. I din ansøgning ser vi gerne, at du uddyber, hvad du kan bidrage med i forhold til de opstillede arbejdsområder og ønskede faglige kompetencer.