En ambitiøs ny strategi – et dejligt sekretariat – store potentialer og masser af energi. Vil du være med?

 

Globalt Fokus søger en ny kollega til en midlertidig stilling på ét år med mulighed for efterfølgende fastansættelse start 01.08.2021.

 

Internationale indsatser og udviklingsbistand står midt i en brydningstid, både i Danmark, i EU og globalt. Mere fokus på klima, på humanitære katastrofer, på verdensmålene og bedre samspil mellem de forskellige indsatser. Store forandringer omkring finansiering, prioriteringer og folkelig opbakning kræver nytænkning af ledelse i civilsamfundet. Globalt Fokus samler cirka 80 civilsamfundsorganisationer, som alle har brug for at samtænke, koordinere, lære og udvikle nye tilgange til deres internationale arbejde. Det er vores opgave at facilitere dette og sikre, at vores medlemsorganisationer får den bedst mulige sparring gennem bl.a. uddannelse af kommende ledere, stærke strategiske bestyrelser og mellem- og topledere med fælles ledelsessprog og netværk.  

 

Med vores nye strategiske ramme 2020-2023 igangsætter vi en række nye spændende initiativer. Globalt Fokus vil arbejde målrettet med fremtidens lederskab i civilsamfundet. Vi søger derfor en projektleder til vores ledelsesområde, der har en vifte af kompetencer og kan se sig selv i fleksible og tværgående arbejdsprocesser. Vi leder efter en kollega, der har lyst til at arbejde med og har noget visionært, fagligt og modigt at byde på indenfor facilitering og undervisning af ledere og kursusudvikling samt administration og fundraising.

 

Opgaver og ansvar: 

Med afsæt i vores strategi arbejder Globalt Fokus med fremtidens lederskab i civilsamfundet ud fra to vinkler:

 

1)  Uddannelse og kursusvirksomhed: Her bliver du ansvarlig for at koordinere, afvikle og monitorere fire ledelsesuddannelser i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Herunder også rekruttering af deltagere og administrativt ansvar for budgetter i samarbejde med den tilknyttede studentermedhjælper.

 

2)  Analyse og videnscenter for fremtidens ledelse i civilsamfundet. Arbejdet omhandler blandt andet at skrive analyser, opbygge videnscentret dvs. løbende dialog med medlemsorganisationer om behov, fundraising til online læringsbibliotek og egen stilling samt udvikling af fremtidige ledelsesinitiativer.   

 

Du vil have specifikke ansvarsområder inden for fagområdet ledelse i civilsamfundet, men vil i udpræget grad arbejde sammen med dine kollegaer, samle relevante teams for opgaveløsning og sikre høj grad af involvering af medlemsorganisationer, eksterne partnere og internationale netværk.

  

Den ideelle kandidat:

 • Har ledelseserfaring eller erfaring med at undervise ledere
 • Har undervisnings- og faciliteringserfaring
 • Er en stærk projektleder, der kan mestre en faciliterende og strukturerende rolle
 • Har erfaring med at tænke innovativt og konceptuelt på et nyt område
 • Brænder igennem på skrift og tale (både på dansk og engelsk) - og formår at overbevise og engagere andre
 • Har relevant uddannelsesbaggrund
 • Har stærke kommunikative egenskaber. For alle vores indsatsområder skal vi udgive regelmæssige analyser og løbende kommunikere til vores arbejdsgrupper.
 • Har erfaring med at skrive projektansøgninger og eller andet fundraising.

Vi tilbyder:

 • Et spændende og udfordrende job i en organisation, der har til formål at spille en samlende og central rolle for det danske civilsamfund
 • At indgå i et stærkt fagligt team, som spænder bredt, og arbejder dedikeret på hver deres fagfelter og samarbejder på tværs
 • Muligheden for at arbejde med en højaktuel dagsorden og på den måde være med til at bidrage til bæredygtig udvikling, humanitært arbejde og menneskerettigheder på den danske, europæiske og globale dagsorden
 • Et kontor, hvor alle tager ejerskab, og hvor vi konstant vil se på nye ideer og tanker til at styrke civilsamfundets rolle og virke
 • Et kontor, hvor alle hjælper og støtter hinanden – hvor vi har en vi-kultur og tør være modige sammen

 

Sekretariatet er bemandet af én sekretariatsleder, ti akademiske medarbejdere, fem studentermedhjælpere og ofte en række praktikanter. Sekretariatet dækker et bredt tematisk felt og er præget af, at medarbejdere på forskellige fagfelter i høj grad selv planlægger, gennemfører og koordinerer egne arbejdsområder.

 

Ansøgning

 

Ansøgning og CV sendes til Globalt Fokus info@globaltfokus.dk senest torsdag d. 26.05.2021.  Begge runder af ansættelsessamtaler forventes gennemført inden 4. juni. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til sekretariatsleder Peter Christiansen på pc@globaltfokus.dk eller på tlf. 27147503, eller politisk rådgiver Liv Maria Baastrup Detlif på liv@globaltfokus.dk eller  på tlf. 61605713.

 

Mangfoldighed

Vi betragter mangfoldighed som et aktiv og menneskers forskellighed som en væsentlig ressource i vores udvikling. Derfor opfordres alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, race, seksuel orientering, religion og etnisk baggrund til at søge stillingen.

 

Ansættelse

Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer afgrænset til ét år (midlertidig projektansættelse) med mulighed for fastansættelse. Ansættelse og løn efter overenskomst HK/Mellemfolkeligt Samvirke.

Kontoret er placeret i Københavns centrum. 

 

Start: 01.08.2021

 

Ansøgninger vil blive behandlet med fuld fortrolighed.