Vil du være med til at arbejde for en bæredygtig udvikling gennem politisk interessevaretagelse? Interesserer du dig for udviklingspolitik og opnåelsen af verdensmålene i en dansk og international kontekst, og har du lyst til at bruge din viden i praksis? Så skal du ansøge som politisk student hos Globalt Fokus.

 

Globalt Fokus er et netværk af mere end 80 danske civilsamfundsorganisationer, som engagerer sig i internationale miljø-, udviklings- og nødhjælpsaktiviteter. Globalt Fokus er samtidig en del af det europæiske CONCORD-netværk, som har nationale platforme i hele Europa og repræsenterer mere end 1800 udviklingsorganisationer. Globalt Fokus er også sekretariat for 2030-panelet, det rådgivende tværsektorielle organ til det tværpolitiske netværk for FN’s verdensmål på Christiansborg (2030-netværket).

 

Globalt Fokus er på den måde en central aktør i dansk, europæisk og international udviklingspolitik og arbejder for en mere retfærdig og bæredygtig verden, båret af et stærkt og mangfoldigt civilsamfund.

 

Som politisk student vil du blive ansat til at bistå arbejdsopgaver ifm. civilsamfundets samarbejde om verdensmålene og sekretariatsstøtte til 2030-Panelet. Opgaverne er mangfoldige og spænder fra politisk formidling på sociale medier og i debatindlæg, praktiske opgaver ifm. interessevaretagelse og rådgivning, analysearbejde samt event-koordinering og -afvikling. Samlet set vil din opgaveportefølje resultere i et tæt forhold til den politiske virkelighed i Danmark.   

 

Den ideelle kandidat har erfaring med eller faglige kompetencer inden for:

 • Forståelse og interesse for politik, gerne udviklingspolitik og globale forhold
 • Viden om verdensmålene for bæredygtig udvikling
 • Planlægning og afvikling af samt opfølgning på events, møder og konferencer
 • Er struktureret, selvstændig, tør tage ansvar og være i daglig kontakt med beslutningstagere og videnspersoner
 • Politisk kommunikation, gerne erfaring med og lyst til at skrive debatindlæg og positionspapirer
 • Research og analyse, herunder evnen til at kunne sætte dig ind i og forstå nye emner på baggrund af kvantitativ og/eller kvalitativt materiale
 • Indblik i en politisk styret organisation, f.eks. fra et parti, en politisk styret organisation eller lignende
 • Er i gang med en relevant videregående uddannelse

Til gengæld tilbyder vi:

 • Et grundigt indblik i arbejdet for opnåelsen af verdensmålene i Danmark og i verden
 • Et indgående indblik i dansk politiks dynamikker
 • Et indgående kendskab og relation til videnspersoner på tværs af sektorer
 • Et indgående indblik i det danske og internationale civilsamfund
 • Muligheden for at omsætte teori til praksis
 • Muligheden for at styrke færdigheder i koordinering og projektledelse
 • Muligheden for at bidrage til indlæg og analyser i aviser samt online-medier

Du vil blive ansat til 12-15 timer om ugen, ideelt med opstart i starten af august. Lønnen følger statens takster for studenter. Arbejdsstedet er (under normale omstændigheder) Globalt Fokus’ sekretariat, Rysensteensgade 3, 3. sal, 1564 København V – men pt. arbejder vi alle primært hjemmefra. Som student i Globalt Fokus vil du også indgå i sekretariatets daglige og administrative opgaver. Hos Globalt Fokus vil du blive en del af et visionært, professionelt og uformelt team, hvor vi sætter tillid og ansvar højt.

Yderligere oplysninger om stillingen som politisk student kan fås hos Caroline Louise Ottesen på clo@globaltfokus.dk eller på +45 50584627.

Frist for ansøgning er inden midnat onsdag d. 5. maj 2021.

Samtaler forventes afholdt i starten af uge 19 (10.-12. maj). Ansøgning og cv sendes til info@globaltfokus.dk med cc til clo@globaltfokus.dk og mærkes ’Politisk student’ i emnefeltet. I din ansøgning ser vi gerne, at du uddyber, hvad du kan bidrage med i forhold til de opstillede arbejdsområder og ønskede faglige kompetencer – det er selvfølgelig ikke forventet, at du mestrer dem alle.