Vil du være med til at arbejde for bæredygtig udvikling gennem politisk interessevaretagelse? Interesserer du dig for klima- og migrationspolitik i en dansk og international kontekst, og har du lyst til at bruge din viden i praksis? Så skal du søge stillingen som klimapolitisk student hos Globalt Fokus. 

 

Globalt Fokus er et netværk af knap 80 danske civilsamfundsorganisationer, som engagerer sig i internationale miljø-, udviklings- og nødhjælpsaktiviteter. Globalt Fokus er samtidig en del af det europæiske CONCORD-net-værk, som har nationale platforme i hele Europa og er også aktiv i relevante FN-processer- og møder globalt. Globalt Fokus er på den måde en central aktør i dansk, europæisk og international udviklingspolitik og arbejder for en mere retfærdig og bæredygtig verden, båret af et stærkt og mangfoldigt civilsamfund. 

 

Som klimapolitisk student vil du have et tæt samarbejde med Globalt Fokus’ klimapolitiske rådgiver. Du vil særligt skulle assistere i klimaarbejdet på to områder: 

 

 • Den klimapolitiske dagsorden: Her vil du bidrage til at monitorere, analysere, formulere og påvirke poli-tikker inden for de områder af klimadagsordenen, som Globalt Fokus arbejder for i Danmark, EU og glo-balt – særligt den globale dimension af dansk klimahandling, klimafinansiering samt koblingen mellem udvikling, migration og klima. 

 • Mainstreaming af klima: Du vil bidrage til arbejdet med at sikre, at klimahensyn bliver en integreret del af program- og organisationsudviklingen hos Globalt Fokus’ medlemmer, primært gennem vores nye kli-mamainstreaming-redskab. I 2021 skal redskabet ud at leve i vores medlemsorganisationer, og her vil du få en vigtig rolle i at samle op på erfaringer og videreudvikle redskabet sammen med medlemmerne. 

En central del af jobbet er at varetage løbende kommunikation med Globalt Fokus’ klimapolitiske arbejdsgrupper og medlemmer, og udføre praktiske opgaver i forbindelse med planlægning og opfølgning på interne og eksterne møder.

Herudover vil du løse små og større analytiske opgaver inden for det klimapolitiske område, og dermed bidrage til at Globalt Fokus er både opdateret og nytænkende i sine indspil og rådgivning til medlemmer såvel som poli-tiske aktører. Opgaverne kan tage form af fx dataanalyser, surveys, skrivebordsresearch eller litteratursøgninger. 

For at komme i betragtning til stillingen, skal du: 

 • Være i gang med en relevant videregående uddannelse og have interesse for og kendskab til nationale og globale klima- og udviklingsproblematikker (som beskrevet ovenfor) 
 • Være god til hurtigt at sætte dig ind i nye vidensområder og formidle de centrale problemstillinger 
 • Have stærke analytiske evner, og selvstændigt kunne udføre kvantitative analyser og research 
 • Være struktureret og god til at koordinere og samarbejde om fælles opgaver 
 • Have politisk sans og interesse i politiske processer 
 • Kunne formulere dig klart og forståeligt på skrift på såvel dansk som engelsk. 

 

Til gengæld tilbyder vi: 

 • Et unikt indblik i civilsamfundets arbejde med klimaforandringer i Danmark og i verden 
 • Et indblik i den løbende politiske interessevaretagelse overfor bl.a. danske politikere og embedsfolk 
 • En spændende mulighed for at omsætte teori til praksis og styrke dine færdigheder inden for formidling, projektledelse og konceptudvikling 
 • Muligheder for at bidrage til indlæg og analyser i aviser og online-medier. 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos Klimapolitisk Rådgiver, Sigrid Bjerre Andersen (sba@globalt-fokus.dk

 

Ansættelsesproces 

I din ansøgning ser vi gerne, at du uddyber din motivation for at søge samt hvad du kan bidrage med i forhold til arbejdsområdet. 

Stillingen er med start snarest muligt og senest 1. maj 2021. 

 

Frist for ansøgning er 8. april kl. 12. 

Samtaler forventes afholdt 14. og 15. april. Ansøgning og cv sendes til info@globaltfokus.dk med cc: til sba@globaltfokus.dk og mærkes ’Klimapolitisk student’ i emnefeltet.