Globalt Fokus samler 80 civilsamfundsorganisationer. For at styrke vores arbejde har vi brug for dig, som har solid erfaring med politisk interessevaretagelse, analyser og facilitering, til at være vores nye klimarådgiver. 

 

Hos Globalt Fokus arbejder vi for at skabe en fredelig, retfærdig og bæredygtig verden, hvor et stærkt, tillidsvækkende og visionært civilsamfund med gennemslagskraft er en af hjørnestenene. Vi er derfor optagede af at styrke og samle det danske og internationale civilsamfund – i alliance med andre partnere og aktører – inden for en række højaktuelle dagsordener, ikke mindst den klimapolitiske.

 

Med Globalt Fokus’ strategiske ramme 2020-2023 igangsatte vi en række nye spændende initiativer, og vi søger derfor en fagligt stærk medarbejder, der har noget visionært og modigt at byde på inden for klima - og migrationsdagsordenerne.

 

Som en del af Globalt Fokus’ sekretariat skal du være med til at præge og påvirke dansk og international lovgivning og klimapolitik. Du kommer desuden til at løfte Globalt Fokus’ migrationspolitiske arbejde. Du kommer til at arbejde tæt sammen med de fem andre politiske rådgivere og resten af sekretariatet – foruden selvfølgelig en bred vifte af vores medlemmer.

 

Opgaver og ansvar: 

Med afsæt i vores strategi arbejder Globalt Fokus med klimadagsordenen fra to vinkler: 

1)  Den klimapolitiske dagsorden: Her bliver du ansvarlig for at monitorere, analysere, beskrive, advokere og påvirke politikker inden for de områder af klimadagsordenen, som Globalt Fokus arbejder for i Danmark, EU og globalt – særligt den globale dimension af den danske klimahandling, klimafinansiering samt koblingen mellem udvikling og klima. 

2)  Mainstreaming af klima i medlemmers programmer og projekter: Dvs. hvordan vi sikrer, at klima indlejres i eksisterende programarbejde og fremover konsolideres som substantiel del af programudvikling. Arbejdet omhandler også, hvordan de enkelte organisationer selv kan omstille deres organisatoriske praksis og gennemgå en bæredygtig omstilling for at få ”orden i eget hus”. I løbet af 2020 har Globalt Fokus og medlemmer i samarbejde udviklet et klima-mainstreaming redskab. Det bliver din opgave at få dette redskab ud at leve i vores medlemsorganisationer; planlægge og udføre en pilotering af redskabet samt sammensætte løbende opsamlings- og læringsforløb.

 

Derudover er det din opgave – i samarbejde med medlemmer og kollegaer - at udvikle og drive Globalt Fokus’ politiske arbejde på migrationsområdet, herunder at linke det til klima-og nexus-dagsordenerne.

 

Dine arbejdsopgaver indbefatter derfor bl.a.: 

 • At engagere medlemsorganisationerne til at udgøre en stærk stemme på de klima- og migrationspolitiske dagsordener og til at være en vigtig aktør ift. at fremme den bæredygtige udvikling – både eksternt og hos medlemsorganisationer selv.
 • At facilitere relevante arbejdsgrupper og sikre substantielt ejerskab og engagement fra medlemmer og eksterne aktørers side.
 • Bidrage til at analysere de komplekse sammenhænge mellem klimaforandringer, udvikling og migration  og promovere Globalt Fokus’ løsninger og anbefalinger.
 • Indgå i nye alliancer, der kan bidrage til at løfte Globalt Fokus’ klima- og migrationspolitiske dagsordener på nye og innovative måder.
 • Bidrage til at koble klima- og migrationsdagsordener til engagementskabende aktiviteter i Danmark.
 • Udvikle læringsforløb, monitorere og advokere for klima-mainstreaminghos medlemmer, donorer og andre aktører.

Den ideelle kandidat 

Den ideelle kandidat er velbevandret inden for klimaområdet - herunder gerne udviklingsdimensionen - og har erfaring fra det politiske arbejde i spændingsfeltet mellem politik og det at være (civil)samfundsaktør. Du er vant til proaktivt at opsøge viden på dit felt, og at omsætte dette til politiske initiativer og handlemuligheder. Desuden har du enten interesse for eller konkret erfaring med det migrationspolitiske område. 

 

Herudover efølgende kvalifikationer vigtige:

 • Mindst 3 års erfaring med politisk interessevaretagelse - gerne inden for klimaområdet
 • Erfaring med netværkssamarbejde, herunder samarbejde mellem aktører med forskellige interesser og holdninger
 • Viden om klima og international udviklingspolitik og gerne migrationsområdet.
 • Kan mestre en faciliterende og strukturerende rolle og således være med til at sikre dynamiske arbejdsgrupper
 • Har et stærkt og alsidigt netværk – tør tage chancer og er god til at se partnerskaber og alliancer på tværs af sektorer
 • Analytisk sans og erfaring med at tænke innovativt og konceptuelt på et nyt område
 • Brænder igennem på skrift og tale (både på dansk og engelsk) - og formår at overbevise og engagere andre
 • Overblik, samt gode koordinerings- og samarbejdsevner, og lyst til at arbejde på tværs med både medlemmer, samarbejdspartnere og kolleger
 • Relevant uddannelsesbaggrund
 • Stærke kommunikative egenskaber: For alle vores indsatsområder skal vi udgive regelmæssige analyser og løbende kommunikere til vores arbejdsgrupper.

 

Vi tilbyder: 

 • Et spændende og udfordrende job i en organisation, der har til formål at spille en samlende og central rolle for det danske civilsamfund
 • At indgå i et stærkt fagligt team, som spænder bredt, og arbejder dedikeret på hver deres fagfelter og samarbejder på tværs
 • Muligheden for at arbejde med en højaktuel dagsorden og på den måde være med til at bidrage til bæredygtig udvikling, humanitært arbejde og menneskerettigheder på den danske, europæiske og globale dagsorden
 • Et kontor, hvor alle tager ejerskab, og hvor vi konstant vil se på nye ideer og tanker til at styrke civilsamfundets rolle og virke
 • Et kontor, hvor alle hjælper og støtter hinanden – hvor vi har en vi-kultur og tør være modige sammen

Globalt Fokus er et netværk af ca. 80 danske civilsamfundsorganisationer, som engagerer sig i internationale miljø-, udviklings- og nødhjælpsaktiviteter. Globalt Fokus er samtidig en del af det europæiske CONCORD-netværk, som har nationale platforme i hele Europa og repræsenterer mere end 1800 udviklingsorganisationer. Globalt Fokus er på den måde en central aktør i dansk, europæisk og international udviklingspolitik og arbejder for en mere retfærdig og bæredygtig verden, båret af et stærkt og mangfoldigt civilsamfund. 

Sekretariatet er bemandet af én sekretariatsleder, syv akademiske medarbejdere og seks studentermedhjælpere. Sekretariatet dækker et bredt tematisk felt, og er præget af medarbejdere på forskellige fagfelter i høj grad selv planlægger, gennemfører og koordinerer egne arbejdsområder.Kontoret er placeret i Københavns centrum.  

Start: 1. marts eller snarest muligt. 

 

Ansøgning

Ansøgning og CV sendes til Globalt Fokus info@globaltfokus.dksenest søndag d. 10.01.2021 

Første ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 3. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til sekretariatsleder Peter Christiansen på pc@globaltfokus.dk eller 27147503.

 

Mangfoldighed

Vi betragter mangfoldighed som et aktiv og menneskers forskellighed som en væsentlig ressource i vores udvikling. Derfor opfordres alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, race, seksuel orientering, religion og etnisk baggrund til at søge stillingen.