International politik og udviklingsbistand står midt i en brydningstid, både i Danmark, i EU og globalt. Vi ser et øget fokus på klima, på humanitære katastrofer, på Verdensmål og på bedre samspil mellem de forskellige indsatser. Samtidig med, at store forandringer omkring finansiering, prioriteringer og folkelig opbakning kræver nytænkning af Danmarks globale engagement. Globalt Fokus samler cirka 80 civilsamfundsorganisationer, og støtter dem i at samtænke, koordinere, lære og udvikle nye tilgange til deres internationale arbejde.

 

Med vores nye strategiske ramme 2020-2023 vil Globalt Fokus styrke vores kommunikationsprofil, både eksternt og internt. Derfor søger vi en strategisk stærk kommunikations- og pressemedarbejder.

 

Eksternt vil dine arbejdsopgaver bistå til at:

 • Vi løbende leverer stærke og kompetente analyser – inden for alle vores strategiske temaer.
 • Vi spiller en rolle som vagthund overfor beslutningstagere.
 • Vi fortæller de vigtigste historier fra de globale brudflader.
 • Vi går strategisk til vores eksterne kommunikation, også på sociale medier, og har et bredt pressenetværk.

 

Internt vil du stå for at:

 • Opdatere vores hjemmeside og sikre en stærk kommunikation til medlemmer mv.
 • Undersøge nye mulige medier og ideer.
 • Supportere kollegaer og bestyrelse i ekstern strategisk kommunikation.

 

Globalt Fokus efterlyser således en medarbejder med høj faglig erfaring inden for strategisk og operationel kommunikation – og med erfaring inden for dele af de temaer, vi arbejder med.

 

Du skal være velbevandret i strategisk kommunikation og være motiveret både i at levere selv og støtte andre medarbejdere i dette fx Globalt Fokus’ fem politiske rådgivere. Det er en alsidig stilling, hvor der konstant er flere bolde i luften og flere perspektiver på de enkelte indsatser. En præmis du skal finde dig godt tilpas i. Globalt Fokus har en markant flydende struktur, hvor alle medarbejdere er deltagende og ansvarlige for det samlede arbejde. Du vil have specifikke ansvarsområder, men vil i udpræget grad arbejde sammen med dine kollegaer, samle relevante teams for opgaveløsning og sikre høj grad af involvering af medlemsorganisationer, eksterne partnere og internationale netværk.

 

Dine opgaver vil samtidigt bidrage overordnet til Globalt Fokus’ rolle – læs mere her: https://globaltfokus.dk/

 

Den ideelle kandidat:

 • Har flere års erfaring med kommunikation, formidling eller presse.
 • Er en analytisk stærk kommunikator, der brænder igennem, særligt på skrift (både på dansk og engelsk).
 • Et stærkt og alsidigt (presse)netværk.
 • Erfaring med sociale medier.
 • Har mod på nye medier, nye historier og nye ideer.
 • Overblik, samt gode koordinerings- og samarbejdsevner, og lyst til at arbejde på tværs med både medlemmer, samarbejdspartnere og kolleger.
 • Relevant uddannelsesbaggrund.
 • Erfaring med netværkssamarbejde, herunder gerne samarbejde med medlemmer med forskellige interesser og holdninger.
 • Viden om international udviklingspolitik, herunder særligt civilsamfundets rolle heri, er en fordel men ikke et krav.

 

Vi tilbyder:

 • Et spændende og udfordrende job i en organisation, der har til formål at spille en samlende og central rolle for det danske civilsamfund.
 • At indgå i et stærkt fagligt team, som spænder bredt, og arbejder dedikeret på hver deres fagfelter og samarbejder på tværs.
 • Muligheden for at arbejde med højaktuelle dagsordener og på den måde være med til at bidrage til bæredygtig udvikling, humanitært arbejde og menneskerettigheder på den danske, europæiske og globale dagsorden.
 • En arbejdsplads, hvor alle tager ejerskab og hvor vi konstant vil se på nye ideer og tanker til at styrke civilsamfundets rolle og virke.
 • En arbejdsplads, hvor alle hjælper og støtter hinanden – hvor vi har en vi-kultur og tør være modige sammen.

 

Globalt Fokus er et netværk af ca. 80 danske civilsamfundsorganisationer, som engagerer sig i internationale miljø-, udviklings- og nødhjælpsaktiviteter. Globalt Fokus er samtidig en del af det europæiske CONCORD-netværk, som har nationale platforme i hele Europa og repræsenterer mere end 1800 udviklingsorganisationer. Globalt Fokus er på den måde en central aktør i dansk, europæisk og international udviklingspolitik og arbejder for en mere retfærdig og bæredygtig verden, båret af et stærkt og mangfoldigt civilsamfund. 

 

Sekretariatet er bemandet af én sekretariatsleder, otte akademiske medarbejdere, seks studentermedhjælpere og en række praktikanter. Sekretariatet dækker et bredt tematisk felt, og er præget af medarbejdere på forskellige fagfelter i høj grad selv planlægger, gennemfører og koordinerer egne arbejdsområder.

 

Kontoret er placeret i Københavns centrum. 

 

Ansøgning

Ansøgning og CV sendes til Globalt Fokus info@globaltfokus.dk senest tirsdag d. 20.10.2020. Første ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 44. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til sekretariatsleder Peter Christiansen på pc@globaltfokus.dk eller 27147503.

 

Mangfoldighed

Vi betragter mangfoldighed som et aktiv og menneskers forskellighed som en væsentlig ressource i vores udvikling. Derfor opfordres alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, race, seksuel orientering, religion og etnisk baggrund til at søge stillingen.

 

Ansættelse

Stillingerne er fuldtidsstillinger på 37 timer. Ansættelse og løn efter overenskomst.

Start: 01.01.2021 – gerne før

 

Ansøgningsfrist:

Tirsdag, 20. oktober 2020 - 23:59