Velkommen til infomøde samme dag som Globalt Fokus’ pulje til kapacitetsudvikling i nyt set-up åbner for de første ansøgninger! Alle civilsamfundsorganisationer med interesse i at søge puljen opfordres til at deltage.

 

Den 1. september kl. 15.00 – 16.00 hos Globalt Fokus kan I møde teamet bag puljen samt bevillingsudvalgets forperson, Camilla Englyst-Nielsen, der vil præsentere, hvordan danske civilsamfundsorganisationer sammen med partnere kan søge midler til at styrke deres udviklings- eller humanitære aktiviteter i og med Syd. 

 

Puljen blev omlagt i foråret, med det formål at forenkle formater og retningslinjer, øge mulighed for inddragelse af internationale partnere, facilitere nytænkning inden for kapacitetsudvikling samt at styrke en bred vidensdeling via læringsprodukter af høj kvalitet. Alt imens puljens unikke evne til at facilitere både systematisk og tværorganisatorisk læring bibeholdes. De nye formater og retningslinjer kan nu findes her.

 

I puljens nye set-up kan der søges midler til to typer projekter:

  • Kapacitetsopbygningsaktiviteter på op til 30.000 kr. Fra 1. september modtages ansøgninger løbende. 
  • Kapacitetsudviklingsprocesser på op til 400.000 kr. Deadline for første ansøgningsrunde er 1. oktober 2020 kl. 12.00.

 

På infomødet er der også tid til specifikke spørgsmål om puljen og ansøgningsprocessen. Tilmelding til infomødet sker ved at sende en mail til iho@globaltfokus.dk (med navn, jobtitel, organisation) senest fredag d. 28. august 2020.  

 

Har I et projekt i tankerne, eller er I allerede gået i gang med at skrive jeres ansøgning, så tøv ikke med at kontakte puljerådgiver Ida Holm på enten iho@globaltfokus.dk eller tlf.: 3168 4746. 

 

Vi håber på at se jer - og tager selvfølgelig de nødvendige forholdsregler ift. COVID-19!