Vil du være med til at byde ind i en innovativ og tværsektoriel ramme for vor tids vigtigste samtale? Vil du være med til at skabe engagerende dialog og give handlekraft for de 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling til danskerne på Folkemødet Bornholm 2020? Så skal du søge praktikplads hos Globalt Fokus! I 2019 var Verdensmålenes Plads hjertet af Folkemødets første tema om verdensmålene. Nu er det tid til at finde praktikanten, som skal være med til at fortsætte Verdensmålenes Plads i 2020.

 

Globalt Fokus er et netværk af omkring 80 danske civilsamfundsorganisationer, som engagerer sig i internationale miljø-, udviklings- og nødhjælpsaktiviteter. Globalt Fokus er samtidig en del af det europæiske CONCORD-netværk, som har nationale platforme i hele Europa og repræsenterer mere end 1800 udviklingsorganisationer. Globalt Fokus er på den måde en central aktør i dansk, europæisk og international udviklingspolitik og arbejder for en mere retfærdig og bæredygtig verden, båret af et stærkt og mangfoldigt civilsamfund.

 

Globalt Fokus søger en ny praktikant, der kan byde ind i videreudviklingen og opfølgningen af sidste års velbesøgte Verdensmålenes Plads på Folkemødet 2020 - læs mere og se filmen fra pladsen her.

 

Som praktikant for Verdensmålenes Plads tilbyder vi indblik i Danmarks arbejde med Verdensmålene både nationalt og internationalt samt et bredt kendskab til det danske CSO-miljø og centrale partnere. Derudover får du mulighed for at:

 

 • Arbejde i spændingsfeltet mellem nord-og-syd-dikotomien indlejret i verdensmålene
 • Arbejde med netværksbaserede processer
 • Bidrage til at implementere projektstrategi i praksis
 • Teste og forbedre projektets formater og værktøjer
 • Bruge forskellige kommunikationsredskaber til at informere og mobilisere omkring processen før, under og efter Folkemødet 2020.

 

Du skal være i gang med en relevant videregående uddannelse og have interesse for og kendskab til udviklingsarbejde og verdensmålene. Herudover lægger vi vægt på, at praktikanter er skriftligt velformulerede, selvstændige, engagerede og (om)hyggelige.

 

Derudover er det et plus at have erfaring med og/eller faglige forudsætninger indenfor gerne flere af følgende områder:

 

 • Udviklingspolitik og bæredygtighedsdagsordenen -herunder fx klima
 • Eventkoordinering – planlægning og afholdelse af inddragende arrangementer og events med nationale og internationale aktører
 • Samarbejde og koordinering af mange typer aktører
 • Strategisk kommunikation, herunder skabe fængende nyheder til større medier og på SoMe
 • En lyst til at lære og aktivt spille ind med dine erfaringer og holdninger

 

I arbejdet med Verdensmålenes Plads og en bred vifte af interessenter skal du gerne kunne:

 

 • Arbejde selvstændigt, men også være god til at indgå i forskellige teams
 • Være udadvendt og have let ved at gå i dialog med nye mennesker
 • Gå entusiastisk til såvel analytisk som praktisk arbejde

 

Hos Globalt Fokus vil du blive en del af et visionært, professionelt og uformelt team, hvor vi sætter tillid og ansvar højt. Du vil også indgå i sekretariatets daglige og administrative opgaver, som byder på assistance til medlemsmøder, kurser og workshops samt at skrive til Globalt Fokus’ nyhedsbrev, hjemmesider og blogs. 

 

Praktikperioden løber fra d. 1. februar 2020 til 30. juni 2020, og praktikantstillingen ligger på minimum 20 timer om ugen - gerne mere.

 

Yderligere oplysninger om praktikantstillingen kan fås hos projektleder af Verdensmålenes Plads, Rina Lauritzen Trautner på rlt@globaltfokus.dk.

 

Frist for ansøgning er inden midnat onsdag d. 23. oktober 2019.

 

Samtaler forventes afholdt ultimo oktober 2019. Ansøgning og cv sendes til info@globaltfokus.dk  med cc til rlt@globaltfokus.dk og mærkes ’Praktikant VMP20’ i emnefeltet.

 

I din ansøgning ser vi gerne, at du uddyber, hvad du kan bidrage med i forhold til de opstillede arbejdsområder og faglige kompetencer samt ønsket antal timer pr. uge.