Vil du være med til at støtte menneskerettighedsforkæmpere i fare rundt omkring i verden sammen med danske udviklingsorganisationer? Vil du lære hvad det vil sige at arbejde i civilsamfundet og søge indflydelse i dansk politik, i EU og i FN i kampen for en mere retfærdig og bæredygtig verden? Så skal du søge praktikplads hos Globalt Fokus! Demokratiet er under pres globalt. Kun 4 procent af verdens befolkning lever i samfund, hvor de kan sige deres mening og arbejde for det, de tror på, uden at være udsat for fængsling, tortur, drab eller smædekampagner. Vær med til at støtte danske udviklingsorganisationer i at modarbejde denne tendens under dit praktikophold i Globalt Fokus.

 

Globalt Fokus er et netværk af omkring 80 danske civilsamfundsorganisationer, som engagerer sig i internationale miljø-, udviklings- og nødhjælpsaktiviteter. Globalt Fokus er samtidig en del af det europæiske CONCORD-netværk, som har nationale platforme i hele Europa og repræsenterer mere end 1800 udviklingsorganisationer. Globalt Fokus er på den måde en central aktør i dansk, europæisk og international udviklingspolitik og arbejder for en mere retfærdig og bæredygtig verden båret af et stærkt og mangfoldigt civilsamfund.

 

Globalt Fokus søger en ny praktikant, der kan byde ind i arbejdet med civilsamfundets råderum. Som praktikant vil du få en dyb forståelse for indskrænkningen af civilsamfundets råderum rundt omkring i verden. Du vil også få et indblik i hvordan dansk civilsamfund, regeringen og privatsektoren kan støtte dem hvis ytrings- forsamlings- og foreningsfrihed krænkes.  

 

Du vil være en del af at koordinere interessevaretagelse og samarbejde både nationalt og internationalt og få et bredt kendskab til det danske civilsamfundsmiljø og centrale partnere. Derudover får du mulighed for at:

 

 • Arbejde i spændingsfeltet mellem menneskerettighedsforkæmpere i fare og aktører der kan hjælpe dem gennem FN, EU og direkte
 • Samarbejde tæt med danske civilsamfundsorganisationer for at sikre, at deres partnere i Syd er støttet bedst muligt
 • Støtte rådgivningen af den danske regering og politikkere i deres fokus på civilsamfundets råderum i udenrigs- og udviklingspolitikken
 • Hjælpe til med at finde den bedst mulige måde at kommunikere budskaberne på til forskellige aktører
 • Samarbejde med internationale eksperter på området

 

Du skal være i gang med en relevant videregående uddannelse og have interesse for og kendskab til menneskerettigheder og civilsamfundet. Herudover lægger vi vægt på, at praktikanter er skriftligt velformulerede, selvstændige, engagerede og (om)hyggelige.

 

Derudover er det et plus at have erfaring med og/eller faglige forudsætninger indenfor gerne flere af følgende områder:

 

 • Udviklingsarbejde og international politik
 • Tekstforståelse, inklusive erfaring med at læse kompliceret materiale og finde de vigtigste og mest relevante pointer og formidle dem
 • Samarbejde og koordinering med mange forskellige aktører inklusive eventkoordinering
 • Strategisk kommunikation, herunder skabe fængende nyheder til pressen og på SoMe samt kommunikere med forskellige aktører
 • En lyst til at lære og aktivt spille ind med dine erfaringer og holdninger 

 

I arbejdet med Civilsamfundets Råderum hos Globalt Fokus skal du gerne kunne:

 

 • Arbejde selvstændigt, men også være god til at samarbejde
 • Have let ved at indgå i dialog med nye mennesker
 • Gå entusiastisk til såvel analytisk som praktisk arbejde

 

Hos Globalt Fokus vil du blive en del af et visionært, professionelt og uformelt team, hvor vi sætter tillid og ansvar højt. Du vil også indgå i sekretariatets daglige og administrative opgaver, som byder på assistance til medlemsmøder, kurser og workshops samt at skrive til Globalt Fokus’ nyhedsbrev, hjemmesider og blogs. 

   

Praktikperioden løber fra d. 1. februar 2020 til 30. juni 2020, og praktikantstillingen ligger på minimum 20 timer om ugen – gerne mere.

 

Yderligere oplysninger om praktikantstillingen kan fås hos Sara Katrine Brandt sb@globaltfokus.dk

 

Frist for ansøgning er inden midnat onsdag d. 23. oktober 2019.

 

Samtaler forventes afholdt i sidste halvdel af oktober. Ansøgning og cv sendes til info@globaltfokus.dk  med cc til sb@globaltfokus.dk og mærkes ’Praktikantstilling CR20’ i emnefeltet.

 

I din ansøgning ser vi gerne, at du uddyber din motivation for at søge, hvad du kan bidrage med i forhold til arbejdsområdet samt ønsket antal timer pr. uge.