Vil du være med til at arbejde for en bæredygtig udvikling gennem politisk interessevaretagelse? Interesserer du dig for udviklingspolitik og opnåelsen af verdensmålene i en dansk og international kontekst, og har du lyst til at bruge din viden i praksis? Så skal du ansøge som politisk student hos Globalt Fokus.

 

Globalt Fokus er et netværk af knap 80 danske civilsamfundsorganisationer, som engagerer sig i internationale miljø-, udviklings- og nødhjælpsaktiviteter. Globalt Fokus er samtidig en del af det europæiske CONCORD-netværk, som har nationale platforme i hele Europa og repræsenterer mere end 1800 udviklingsorganisationer. Globalt Fokus er også sekretariat for det tværpolitiske netværk for FN’s verdensmål på Christiansborg (2030-netværket) og sekretariat for det rådgivende tværsektorielle organ til netværket, 2030-Panelet.

 

Globalt Fokus er på den måde en central aktør i dansk, europæisk og international udviklingspolitik og arbejder for en mere retfærdig og bæredygtig verden, båret af et stærkt og mangfoldigt civilsamfund.

 

Som politisk student vil du blive ansat til at varetage kommunikation og relation til danske politikere i 2030-netværket og partnere på tværs af danske sektorer via 2030-panelet. Du vil ligeledes blive ansat til at arrangere møder og følge op på møder i 2030-netværket og i 2030-panelet. Samlet set vil din opgaveportefølje resultere i et tæt forhold til den politiske virkelighed i Danmark.   

 

Det er en fordel, men ikke en nødvendighed, hvis du har:

 

 • Viden om verdensmålene for bæredygtig udvikling
 • Forståelse for dansk politik og kendskab til politikere på tværs af partier
 • Erfaring med event-koordinering – planlægning, afholdelse og opfølgning på større eller mindre møder eller konferencer
 • Mod på at tage ansvar, arbejde struktureret og være i daglig kontakt med politikere og videnspersoner i Danmark
 • Erfaringer indenfor politisk kommunikation, så som at skrive debatindlæg eller at arbejde journalistisk
 • Kompetencer indenfor dybdegående research og analyse, herunder evnen til hurtigt at kunne sætte dig ind i og forstå nye emner på baggrund af kvantitativ og/eller kvalitativt materiale
 • Indblik i politisk arbejde, f.eks. fra et parti, en politisk styret organisation eller lignende

 

Vi vil bl.a. kunne tilbyde dig:

 

 • Overblik over arbejdet for opnåelsen af verdensmålene i Danmark og i verden
 • Dybdegående indblik i dansk politiks dynamikker
 • Indgående kendskab og relation til videnspersoner på tværs af danske sektorer
 • Et bredt kendskab til det danske civilsamfund og dets organisationer
 • Et rum til at omsætte teori til praksis
 • Plads til at afprøve og styrke dine færdigheder i projektledelse
 • Muligheden for at bidrage til indlæg og analyser i aviser, samt online-medier

 

Du skal være i gang med en relevant videregående uddannelse og have interesse for og kendskab til udviklingspolitiske spørgsmål. Du skal gerne have erfaring og trives med kommunikationsopgaver på både dansk og engelsk.

 

Du vil blive ansat til 15 timer om ugen med start 3. december 2019. Lønnen følger statens takster for studenter. Arbejdsstedet er Globalt Fokus’ sekretariat, Rysensteensgade 3, 3. sal, 1564 København V. Som student i Globalt Fokus vil du også indgå i sekretariatets daglige og administrative opgaver. Hos Globalt Fokus vil du blive en del af et visionært, professionelt og uformelt team, hvor vi sætter tillid og ansvar højt.

 

Yderligere oplysninger om stillingen som politisk student kan fås hos politisk rådgiver, Bjarke Vestergaard på bbv@globaltfokus.dk eller på +45 60 15 11 05.

 

Frist for ansøgning er inden midnat fredag den 30. oktober 2019.

 

Samtaler forventes afholdt i starten af november. Ansøgning og cv sendes til info@globaltfokus.dk med cc til bbv@globaltfokus.dk og mærkes ’Politisk student’ i emnefeltet. I din ansøgning ser vi gerne, at du uddyber, og hvad du kan bidrage med i forhold til de opstillede arbejdsområder og ønskede faglige kompetencer.