Som startskud til at gøre bæredygtig udvikling til et centralt tema frem mod det nært forestående folketingsvalg, udgav Globalt Fokus i februar et idekatalog. Heri gav danske NGO’er, med afsæt i de 17 verdensmål, konkrete ideer til politisk handling, der skal sikre denne bæredygtige udvikling - både herhjemme og ude i verden. Globalt Fokus bringer i ugerne op til folketingsvalget en interviewserie med nogle af forfatterne bag ideerne. Denne uges interview er med Johan Hedegaard Jørgensen fra Danske Studerendes Fællesråd og er det femte i rækken.

 

Af Jonas Kragelund Andersen

 

Retten til både at uddanne sig og samtidig kunne demonstrere og ytre sig kritisk overfor magthavere og beslutningstagere er en selvfølgelighed i Danmark, men sådan forholder det sig desværre ikke alle steder i verden. Verdensmål 16.6 sigter mod at sikre og udvikle effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner som grundsten for en demokratisk, rettighedsbaseret og bæredygtig udvikling. I Globalt Fokus’ idekatalog til politisk handling kommer Danske Studerendes Fællesråd (DSF) med et konkret forslag til, hvordan vi kommer tættere på denne ambition. Johan Hedegaard Jørgensen, formand hos DSF, fortæller: ”Danmark bør gå forrest i at støtte de personer, der tager kampen op mod overgreb på basale menneskerettigheder og undertrykkende regimer. Vi anbefaler derfor, at man implementerer stipendieprogrammet Students at Risk i den danske lovgivning og dermed giver forfulgte universitetsstuderende fra hele verden mulighed for at færdiggøre deres uddannelser i Danmark, så de kan fortsætte deres kamp for en positiv forandring i deres hjemland”.

Basale menneskerettigheder er under pres

Rundt omkring i verden oplever studerende stigende pres på deres ret til at demonstrere og udøve fredelig aktivisme for menneskerettigheder og demokrati. ”I Hviderusland ser vi, at man sætter hårdt ind med politi overfor demonstranter, og studenter bliver truet med udsmidning fra deres universiteter, hvis man kritiserer universitetsledelsen eller regeringen. Studenterbevægelser i Zimbabwe har sågar oplevet fængsling af kritiske studerende” fortæller Johan Hedegaard Jørgensen. Han pointerer videre: ”Studerende og uddannelsesinstitutioner har historisk set været i front, når det kommer til nye ideer, oprør, reformkrav, og dermed progressive samfundsforandringer. Vi synes jo derfor, at der er en rigtig god pointe i, at Danmark støtter de unge studerende, der kæmper for de samme grundlæggende værdier og rettigheder, som vi tror på herhjemme”.

Implementering af Students at Risk-programmet møder modstand i Folketinget

Hos vores naboer i Norge kører Students at Risk-programmet med stor succes og bred opbakning på tværs af politiske fløje. Forfulgte udenlandske studerende får her gratis adgang til at færdiggøre deres uddannelse, og samtidig får de hjælp og opbakning til deres ophold, mens de studerer. I Danmark er programmet for nylig blev stillet som beslutningsforslag i Folketinget af Radikale Venstre, men med manglende tilslutning fra Socialdemokratiet og de borgerlige partier, blev det nedstemt.

 

”Det svar vi fik fra Socialdemokratiet var, at man ikke skulle blande udenrigspolitik og uddannelsespolitik sammen. Jeg ved ikke om, vi giver så meget for det argument. I vores optik hænger det jo i høj grad sammen, da uddannelse er et af de stærkeste våben til at sikre samfundsforandringer og bæredygtig udvikling”, fortæller Johan Hedegaard Jørgensen. Han forklarer videre: ”Det er meget bekvemt at angribe formen i stedet for indholdet. Det virker til, at man ikke vil indrømme, at man ikke vil finansiere og støtte de her studerende, og derfor vælger at sige, at det ikke passer ned i den rigtige kasse. Vi er meget åbne for formatet, for vi anerkender også, at politikere skal få det hele til at gå op, men det er essensen og budskabet i vores forslag, vi synes er vigtigt”.

 

De borgerlige partier udtrykte bekymring over den økonomiske del af forslaget, da man argumenterede for, at det blev for dyrt at finansiere. Det konkrete forslag var dog ganske moderat og i første omgang omhandlede det 5 personer. Hedegaard Jørgensen pointerer: ”Nedstemningen af forslaget kan virke symbolsk og hænge sammen med den kedelige tendens, der er i Danmark lige nu, hvor måden man taler om udlændinge og internationale studerende bliver mere og mere fjendtlig. Man har jo også lige skåret 1000 engelsksprogede studiepladser, og det er jo fordi vi har nogle politikere, der ikke ser den reelle værdi af at have internationale studerende”.

Internationale studerende til gavn for alle

DSF argumenterer i Globalt Fokus’ idekatalog for, at samfundsforandringer helst skal komme indefra, og det er derfor altafgørende at det internationale samfund støtter op om de personer og kræfter, der i hvert land kæmper for disse forandringer. Uddannelse er her et vigtigt værktøj. Jørgensen fortæller: ”I vores optik er fri og lige adgang til uddannelse et enormt stærkt redskab til at sikre mere lighed generelt i vores samfund og samtidig udligne indkomstforskelle mellem køn. Man giver de her unge mennesker nogle ressourcer, som de kan tage hjem og bruge, og det er bestemt ikke vores opfattelse, at de stopper med at kæmpe for menneskerettigheder og bæredygtig udvikling fordi de færdiggør deres uddannelse i Danmark – tværtimod giver det dem jo redskaberne til at kæmpe videre som eksempelvis jurister”.   

 

Samtidig bør internationale studerende også ses som en stor ressource for både Danmark og verden som helhed. ”Man får nogle enormt engagerede unge mennesker, der brænder for forandring og kan give os nogle anderledes perspektiver på vores kultur, uddannelsessystem og demokrati, hvilket vi mener er en gevinst for Danmark, også selvom de studerende rejser hjem igen”, fortæller Hedegaard Jørgensen. Han forklarer videre: ”Vi er rigtig bekymrede for, hvis Danmark begynder at lukke sig mere og mere om sig selv, for når unge mennesker på tværs af landegrænser snakker sammen og udveksler viden, så gør det, at vi nemmere forstår hinanden og dermed kan forebygge konflikter og sikre en fredelig verden til gavn for alle”.