Folkemødet 2019 har FN’s 17 Verdensmål som overordnet tema. Verdensmålene spænder vidt og giver anledning til at skabe dialog og partnerskaber på tværs af sektorer og organisationer indenfor sociale, miljømæssige og økonomiske problemstillinger. Men hvad handler Verdensmålene i bund og grund om, hvordan griber man dem an, hvordan kommer vi fra snak til handling, og hvordan kan målene i praksis bruges på Folkemødet?

 

Skrevet af projektleder for Verdensmålenes Plads, Rina Lauritzen Trautner, og projektmedarbejder Julie Berdal Kolath.

 

Disse spørgsmål satte FN-byen, Foreningen Folkemødet og Globalt Fokus sig for at besvare med introduktionsseminaret ”Verdensmål for begyndere” i FN Byen tirsdag d. 29. januar. Formålet var at inspirere de mange arrangører, der gerne ville blive klogere på verdensmålene og få inspiration til at bruge dem i deres egne arrangementer på Folkemødet. Over 300 deltagere fra erhvervsliv og civilsamfund deltog begejstret i seminaret og beviste dermed, at flere og flere danskere er klar på at trække i arbejdstøjet for at bidrage til opfyldelsen af de 17 mål. 

Nybegynder eller veteran: Vi kan lære af samarbejde på tværs

Finansminister Kristian Jensen indledte konferencen med at fremhæve vigtigheden i samarbejdet om Verdensmålene. Det er i partnerskaberne, vi kan lære, få inspiration og evigt forbedre os.  

 

”Det er i det møde, hvor man finder ud af, at vi er forskellige, at de gode idéer opstår og forhåbentlig også gerne i det fællesskab, som Verdensmålene og Folkemødet er, at vi får styrken til at bringe dem videre og gøre dem til konkret handling.” 

- Kristian Jensen, Finansminister

 

Et gennemgående budskab i konferencen blev netop samarbejdet på tværs af aktører. Verdensmålene kan først opnås, når den enkelte borger såvel som politikere og erhvervsliv kender til Verdensmålene og mulighederne for aktivt at tage stilling og handle på dem. Netop det kan Folkemødet bidrage til, understregede Direktør for Foreningen Folkemødet, Mads Akselbo Holm:

 

”Hvis vi på den måde kan oversætte Verdensmålene fra nogle højtflyvende intentioner til nogle hverdagsmål – Hvad kan den enkelte borger gøre? – samtidig med at vi har samlet magteliten og alle folk, der har potentialet til at omsætte konkret handling i større skala. Så har vi altså næsten ingen undskyldning for ikke at kunne være med til at levere varen.”

- Mads Akselbo Holm, Direktør Foreningen Folkemødet. 

 

Folkemødets overordnede verdensmålstema giver arrangørerne mulighed for at tale et fælles sprog og være en del af samme sag. Verdensmålene udfordrer os alle til at tænke nyt, indgå nye partnerskaber og gentænke rammerne for de mange forskellige aktiviteter på Folkemødet, så programmerne afspejler et mere kreativt og innovativt eventformat, der inviterer alle og særligt dem, som ellers ikke altid kommer til orde, med ind i Verdensmålsdagsordenen.

 

Helt centralt i Verdensmåls-dagsordenen står princippet om ”Leave no one behind” – at ingen skal lades i stikken, men at særligt udsatte og marginaliserede grupper skal være en del af alle led i den bæredygtige udvikling, som verdens lande verden ønsker at opnå med Verdensmålene. Vigtigheden af dette princip fremhævede Globalt Fokus’ formand, Rasmus Stuhr Jakobsen:

 

”Princippet om ”Leave no one behind” skal være en integreret del af alle initiativer – også på Folkemødet. Verdensmålene nås ikke, hvis ikke de nås for alle. Det kræver løsninger, som starter med at løfte de, som er længst fra at opnå målene – de som lever i fattigdom eller på anden vis er marginaliseret. Det gælder for initiativer, der tages ude i verden, det gælder i Danmark, og det gælder for initiativerne på Folkemødet."

- Rasmus Stuhr Jakobsen, formand Globalt Fokus og Generalsekretær CARE Danmark.

 

Efter oplæg fra FN-organisationer, Globalt Fokus og Dansk Industri havde deltagerne mulighed for at tale med erfarne aktører udi Verdensmålene og Folkemødet rundt i FN-byen.

 

Mange kom forbi standen ”Verdensmålenes Plads”, som koordineres af Globalt Fokus i samarbejde med DI, FH – Fagbevægelsens Hovedorganisation, 2030-Netværket og 2030-Panelet, for at få mere at vide om de 5 gode råd til at arbejde med Verdensmålene på Folkemødet samt høre om mulighederne for at være med på Verdensmålenes Plads.

 

Se mere om Verdensmålenes Plads på Folkemødet Bornholm, 13.-16. juni her.