”Verdensmålenes Plads skal være Folkemødets hjerte, hvorfra pulsen udgår til resten af Folkemødet – med inspiration til, hvordan man kan inkludere og debattere Verdensmålene i hvert eneste telt.”

 

Sådan satte Mads Holm, direktør for Foreningen Folkemødet, gang i vores tre timer lange netværksmøde onsdag d. 28. November. 

 

Verdensmålenes Telt havde sin debut på Folkemødet 2018, og bliver nu til Verdensmålenes Plads på Folkemødet 2019. Efter et vellykket evaluerings- og netværksmøde for Verdensmålenes Telt i september, er der nu for alvor blevet taget fat på videreudviklingen af Verdensmålenes Plads.

 

Over 100 deltagere fra næsten lige så mange forskellige organisationer var mødt op for at høre mere om visionen for teltet og tage del i idéudveksling, undersøge samarbejdsmuligheder og være med til at tage de første skridt mod konceptualisering af arrangementer.

 

IMG 2201 copy

 

Indledningsvis satte Mads Holm ord på, hvorfor Foreningen Folkemødet i år har valgt Verdensmålene som overordnet tema for Folkemødet. ”Målet er at udbrede budskabet om Verdensmålene, inddrage befolkningen i denne dagsorden, fremme partnerskaber om Verdensmålene på tværs af sektorer, og dermed bidrage til at indfri Verdensmålene inden 2030” fortalte Mads. ”Foreningen Folkemødet har til formål at skabe en demokratisk platform, og demokrati handler ikke kun om tale, men også om handling”. Derfor beder foreningen sine arrangører om at tage stilling til Verdensmålene, så vi kan debattere målene og få dem omsat til konkret handling ved at inspirere den almindelige borger, der gerne vil leve bæredygtigt, men savner redskaber og viden.

 

IMG 2190 copy

 

Dernæst blev visionen for Verdensmålenes Plads præsenteret af værtsgruppen. Marie Gad fra Dansk Industri fortalte, at værtsgruppens vision for Verdensmålenes Plads handler om ambition, overraskende partnerskaber, og handling. Også Marie understregede: ”Den gode samtale er ikke nok i sig selv – der skal handling bag ordene!”

 

Kirsten Brosbøl, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet og formand for Folketingets Tværpolitiske 2030-netværk, lagde vægt på, at Verdensmålene er en forandringsdagsorden. ”Derfor skal arrangementer på Verdensmålenes Plads vise, hvordan vi hver især kan gøre det bedre, så Verdensmålene for alvor får luft under vingerne. Vi har 12 år til at indfri målene, og hvis det skal lykkes, må vi hver især ’walk the talk’ og vise, hvordan vi vil skabe reel forandring”. Kristen opfordrede derfor de fremmødte til at spørge sig selv, hvordan vi kan motivere og inspirere hver eneste borger, der kommer forbi Verdensmålenes Plads, til at handle på Verdensmålene i sin egen hverdag?

 

IMG 2161 copy opt

 

Da retningen hermed var sat, præsenterede koordinator for Verdensmålenes Plads, Rina Lauritzen Trautner, pladsens konkrete design og muligheder. Herefter blev det tid til idéudveksling og udvikling af mulige event-koncepter i forskellige temagrupper, hvorefter de forskellige gruppers mest gangbare idéer blev pitchet i plenum. Her kom der masser af gode, konkrete forslag på bordet.

 

IMG 2226 copy

 

IMG 2232 copy opt

 

IMG 2291 copy 

 

I Globalt Fokus glæder vi os til at følge udviklingen af de koncepter og arrangementer, som Verdensmålenes Plads vil danne rammen for d. 13.-16. juni, og som skal sørge for at løfte vor tids vigtigste samtale endnu højere end sidste år – og føre til konkrete handlinger for realisering af 2030-dagsordenen.

 

Alle er velkomne til at indsende forslag til events til Rina Lauritzen Trautner på rlt@globaltfokus.dk. Har du spørgsmål eller kommentarer til vores arbejde med Verdensmålenes Plads, hører Rina også meget gerne fra dig. Globalt Fokus indsamler forslag til events frem til d. 24. januar.