Globalt Fokus og 92-gruppen har indsendt et høringssvar til Finansudvalget vedrørende nedsættelsen af en parlamentarisk arbejdsgruppe om Verdensmålene.

 

Vi ser nedsættelsen af arbejdsgruppen som et vigtig skridt i den rigtige retning, når det kommer til at arbejde for en opnåelse af Verdensmålene og hele 2030-dagsordenen, da den parlamentariske arbejdsgruppe kan blive det første skridt mod en både bredere og dybere integration af arbejdet med Verdensmålene i Folketinget. Som vi ser det, er en politisk bevågenhed og ambitiøs politisk tilgang en absolut nødvendighed, hvis Danmark skal opnå Verdensmålene inden for landets grænser og samtidig arbejde med Verdensmålenes opnåelse international.

 

På denne baggrund har Globalt Fokus og 92-gruppen gennemlæst beretningen om nedsættelsen af den parlamentariske arbejdsgruppe, og i dette høringssvar præsenteret vores bemærkninger til arbejdsgruppens nedsættelse og fremadrettede arbejde. Her lægger vi blandt andet vægt på vigtigheden af en tværgående og kontinuerlig tilgang til arbejdet med verdensmålene og opfordrer til, at udvalgets mandat udvides.