Fredag d. 18. maj har Globalt Fokus sammen med 92-gruppen sendt brev til den nye Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen og lykønsket med udnævnelsen til den nye ministerpost. Som to civilsamfunds-netværk for danske civilsamfundsorganisationer, der blandt andet arbejder med miljø, bæredygtighed og fødevareområdet, følger vi ministerens ressortområde tæt og ser frem til en god dialog og samarbejde med ministeren.

 

I den forbindelse opfordrer vi ministeren til at deltage i FN-topmødet High Level Political Forum (HLPF), som foregår den 9.-18. juli i New York. Det årlige topmøde har som formål at monitorere implementeringen og opnåelsen af 2030-dagsordenen og Verdensmålene på globalt niveau.

 

For hvert års topmøde sættes et tema med fokus på specifikke Verdensmål. Temaet i år er "Transformation towards sustainable and resilient societies", og Verdensmålene i fokus relaterer sig tæt til arbejdsområdet for Miljø- og Fødevareministeren. Topmødet sætter fokus på mål #6 om rent vand og sanitet, mål #7 om bæredygtig energi, mål #11 om bæredygtige byer og lokalsamfund, mål #12 og bæredygtigt forbrug og produktion, mål #15 om livet på land og mål #17 om partnerskaber for handling.

 

På topmødet vil relevante ministre fra hele verden rapportere på deres eget lands arbejde med at implementere og opfylde Verdensmålene – et hverv som Finansminister, Kristian Jensen (V), sidste år udførte på vegne af den danske regering. Jakob Ellemann-Jensens deltagelse ville sende et tydeligt signal om Danmarks prioritering af bæredygtighedsdagsorden både internationalt og indenfor Danmarks grænser.

 

I det danske civilsamfund har vi været dybt engageret i 2030-dagsordenen og Verdensmålene, siden forhandlingerne om disse startede, og vi arbejder i dag aktivt for opnåelsen af dem. Dette, da vi anser Verdensmålene som en af vores generations vigtigste muligheder for at skabe global bæredygtig udvikling. Derfor vil både 92-gruppen, Globalt Fokus og en række medlemsorganisationer være en del af den danske delegation til HLPF - blandt andet sammen med medlemmer af Folketinget samt repræsentanter fra det danske erhvervsliv.

 

Vi håber, at den nye miljø- og fødevareminister vil involvere sig aktivt i arbejdet med 2030-dagsordenen og Verdensmålene, og ligeledes vil deltage i topmødet.

 

Find vores brev til ministeren her.