Globalt Fokus indsendte torsdag d. 26. april sammen med 92-gruppen høringssvar til Danmarks Statistik vedrørende rapporteringen på FN’s 232 indikatorer til monitorering af opnåelsen af Verdensmålene.

 

Rapporteringen på og monitoreringen af Danmarks arbejde med at opfylde 2030-agendaen inden år 2030 er et særligt vigtigt arbejde, som vi fra Globalt Fokus og 92-gruppens side har stor tillid til, at Danmarks Statistik vil gennemføre på grundig og saglig vis, hvilket vi ønsker at understøtte mest muligt.

 

Vi noterer os, at mens Danmark Statistik allerede er kommet rigtig langt med at måle på en lang række indikatorer, er der også mange indikatorer, der stadig betragtes som kategori ”Tier 3”. På den baggrund vil vi fra Globalt Fokus og 92-gruppens side gerne opfordre Danmarks Statistik til at involvere det danske civilsamfund i langt højere grad i sit SDG-datapartnerskab end hidtil, eftersom danske CSO’er har eksperter på mange specifikke emneområder, der har stor indsigt i, hvad der skal til for at man på meningsfuld måde kan måle udviklingen inden for enkelte verdensmål og delmål på indikatorniveau. Organisationerne kan desuden bidrage med kvalitetssikring af data, samt med definitioner på og data til nogle af de indikatorer, som Danmarks Statistik endnu ikke har kunnet monitorere.

 

Find høringssvaret her.