Onsdag den 25. april mødtes Folketingets Tværpolitiske Netværk for FN’s Verdensmål (2030-netværket) og 2030-panelet til det første store fællesmøde imellem de to fora. Til stede var 7 medlemmer af netværket og 17 medlemmer af panelet, og alle var enige om at tage ansvar for og samarbejde om opfyldelse af Verdensmålene i Danmark og i Danmarks internationale engagement.

 

2030-netværket blev nedsat tilbage i marts 2017 med henblik på at samle alle Folketingsmedlemmer med interesse i at arbejde for opfyldelsen af 2030-dagsordenen på tværs af partier. 2030-panelet, rådgivende organ til netværket, blev nedsat i juni 2017 med 16 signifikante repræsentanter for forskellige sektorer med formålet at kunne give anbefalinger og udarbejde analyser til netværket. Globalt Fokus er medlem af 2030-panelet ved Globalt Fokus’ forperson og fungerer samtidig som sekretariat for begge fora. Den 24. april blev panelet desuden udvidet til 22 medlemmer, så panelet nu udgøres af endnu flere stærke profiler og repræsentanter fra forskellige sektorer i Danmark.

 

Overordnet set var mødet præget af en intens og god stemning, og der blev flere gange lagt vægt på det store ansvar, som henholdsvis folkevalgte medlemmer af Folketinget og repræsentanter for faggrupper og sektorer ude i Danmark har for, at 2030-dagsordenen og de sytten Verdensmål integreres og opfyldes – både i Danmark og i Danmarks internationale engagement ude i verden. 

 

Næste gang medlemmerne af de to fora hilser på hinanden, bliver i Verdensmålenes Telt på Folkemødet 2018. Her skal flere medlemmer en tur på scenen eller diskutere implementering og opfyldelse af Verdensmålene med Folkemødets besøgende ved rundborde i teltet. Blandt andet kan man torsdag eftermiddag først opleve flere af panelets medlemmer i selskab med 2030-netværkets forkvinde, Kirsten Brosbøl til en workshop om en stor analyse, som netop nu er i gang med at blive udarbejdet af Dansk Arkitekturcenter og Rambøll på vegne af 2030-Panelet. 

 

Senere samme dag deltager generalsekretær i FN-Forbundet, Thorleif Jonasson som repræsentant for Globalt Fokus og 92-gruppen i debatten ”Rigets tilstand” - en debat hvor Finansminister, Kristian Jensen (V) og repræsentanter fra forskellige sektorer tager regeringens kommende fremdriftsrapport under lup og diskuterer Danmarks implementering og opfyldelse af målene. I debatten vil 2030-Panelet ligeledes være repræsenteret ved forkvinde for Forbrugerrådet TÆNK, Anja Phillip. Globalt Fokus er medarrangør af sidstnævnte og håber at se et fyldt telt samt gode og dybdegående spørgsmål fra de mange besøgende på Folkemødet.

 

Læs mere om mødet på 2030-netværkets hjemmeside her.