Verdensmålene for bæredygtig udvikling er blevet en katalysator for forandring. Målene har fået det globale samfund op fra tornerosesøvnen. Erhvervslivet og civilsamfundet er parat til handling for at sikre, at vi får skabt en bedre social, økonomisk og miljømæssig verden. Der bliver snakket om globalt ansvar i store træk og vendinger, men måske vi lige skulle stoppe op og tage temperaturen? For er det sådan, at problemerne altid er globale og langt fra vores hverdag? Næppe. For selvom samtalen ofte falder på det globale syd, er tiden nu inde til at vi også skal ind til kernen af problemerne i landet, i nabolandene og Europa. Vi skal samtidig have fokus på hvad vi som Danmark skal have af prioriterer udenfor vores egen andedam.

 

Globalt Fokus inviterer sammen med Nyt Europa og Magasinet 360 i samarbejde med en række andre partnere gennem hele 2018 til ‘Historier om verdensmålene'; 17 events med udgangspunkt i de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling – ét event for hvert af målene. Over de 17 events stilles der skarpt på forskellige udfordringer og problematikker relateret til målet, som kalder på handling og skaber handling. Og du er inviteret!

 

Ved hvert event vil ‘Historier om verdensmålene’ udfoldes gennem oplæg af fagpersoner og eksperter i Ted-talk format. Oplæggene belyser problemstillingerne omkring det enkelte mål fra hhv. et globalt og et europæisk perspektiv. Efterfølgende vil rammerne være sat for samtale og samskabelse, hvor vi ønsker at få lige netop dit bud på udfordringerne og løsningerne for en mere robust og bæredygtig morgendag i en verden under hastig forandring. Vi vil nemlig gøre verdensmålene til danskernes mål.

 

Så kom med rundt i hovedstaden på forskellige spændende venues, der skifter fra gang til gang for at udfolde debatten om målene i virkelige og jordnære rammer.

 

Find programmet her.