Danmarks udfordringer og decentrale løsninger: Baren blev sat højt i Landstingssalen til det første Multi-stakeholder Forum på Christiansborg for FN’s verdensmål.

 

Hvad sker der når man samler 150 repræsentanter fra ni forskellige sektorer og stiller dem opgaven at finde decentrale løsninger på opfyldelsen af FN’s verdensmål? Det fandt vi ud af da Folketingets Tværpolitiske Netværk for FN’s Verdensmål (2030-netværket), 2030-panelet og Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg for første gang inviterede til Multistakeholder forum d. 10. oktober. Resultatet af alle deltagernes arbejde blev en smagfuld cocktail, som endte med 27 konkrete koncepter og forslag til, hvordan Danmark kan bidrage til indfrielsen af verdensmålene.

 

Som medlem af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget og forkvinde for 2030-netværket bød Kirsten Brosbøl (S) velkommen sammen med formanden for 2030-panelet, Steen Hildebrandt. I sin velkomsttale satte Kirsten Brosbøl rammen for vigtigheden af et årligt multistakeholder forum: ”Vi vil rigtig gerne have, at det vi starter her i dag, at det bliver til en tilbagevendende ting i forbindelse med Folketingets åbning. Vi vil gerne have, at det bliver et forum, hvor vi mødes på tværs og gør status over den danske implementering af verdensmålene, men også at vi ser fremad mod næste år, og hvordan vi hver især bedst kan bidrage til, at vi bliver det mest ambitiøse land når det gælder 2030-dagsordenen”. Efterfølgende lagde Steen Hildebrandt i sin velkomsttale fokus på et mere langsigtet perspektiv: ”Hvad vil vi hver især gerne sige, der er sket på 5-6 år? Hvad har vores bidrag til den tid været? Der vil være rigtig meget at rapportere om til det her møde om nogle år.

 

Traditionelt set vil en konference blandt andet byde på en eller flere skåltaler, men til dette forum var skåltalerne byttet ud med ni talere fra forskellige sektorer, som hver fik tre minutter til kort og præcist at komme med deres syn på, hvordan deres sektor leverer på verdensmålene og hvilke udfordringer der er på vejen mod indfrielsen.

 

Civilsamfundet, i denne sammenhæng udgjort af 92-Gruppen og Globalt Fokus’ medlemmer, var repræsenteret ved Elisabeth Kiørboe, Senior Programleder, Policy- og strategirådgiver hos WWF-Denmark. Elisabeth Kiørboe benyttede blandt andet sine tre minutter til at fokusere på udfordringen ved den manglende mulighed for at måle Danmarks bidrag til indfrielsen af målene og hermed også Danmarks udfordringer på opnåelsen af en række af målene. Uden en ”gap-analyse” af Danmarks udgangspunkt og ’hullerne’ i Danmarks arbejde med at indfri målene, bliver det således markant sværere at skabe handling og arbejde med udvikling af og fremgang i Danmark, påpegede hun.

 

Efterfølgende satte facilitator, Claus Bindslev, rammen for forummets anden session ’Decentrale løsninger på Danmarks udfordringer’: ”Vi taler ikke om, hvad vi vil nå i FN, men hvad vi vil nå i Fåborg kommune. Vi taler om, hvad der skal ske lokalt, i kommunen, i skolen, i vores foreningsliv, i det lokale erhvervsliv. Hvor vil vi gerne sætte ind så verdensmålene kan blive til en del af vores hverdag -  Find frem til hvad vi skal nå og vejen vi skal gå indtil juli 2018.” lød opgaven. Et koncept skulle defineres og vejen derhen skulle gennemtænkes.

 

Energien var god. Landstingssalen blev fyldt med højlydt, ivrig diskussion fra de 20 borde. På bordene var der lagt en seddel, hvor frugten af diskussionen skulle nedfældes. Efter 45 minutter var det tid til opsamling. Christian Juhl (Ø), medlem af 2030-netværket, lagde ud som bordrepræsentant for bord 1, hvorefter alle tyve borde ét efter ét fremlagde deres forslag til målsætninger og tiltag til inspiration for resten af salen. Der var flere gengangere i blandt de mange præsentationer, såsom uddannelsen af unge og fokus på involvering af næste generation. Der blev grinet da slogannet ”Fra ABC til PH.D - det gi’r SDG”, opfundet af Flemming Lynge Nielsen fra Danfoss, blev præsenteret af Mogens Lykketoft (S), bordrepræsentant for bord 13. Som formand for 2030-netværket sluttede Kirsten Brosbøl (S) af med at konkludere, at der nu er lagt spor ud for konkret handling rundt omkring i Danmark.

 

Globalt Fokus har som sekretariat for 2030-netværket og 2030-panelet bidraget til udformning og planlægning af forummet. Vi anser arbejdet med den nationale indfrielse af FN’s verdensmål som en naturlig del af vores arbejde for at opnå målene på global plan. Vi ser derfor frem til at følge og støtte den nationale bevægelse i Danmark i samarbejde med vores medlemmer og andre engagerede aktører. Globalt Fokus er optimistiske efter forummets afholdelse og tror på, at decentrale løsninger på verdensmålene er begyndt at spire. ”Vi er gået fra bekymring til begejstring” som Claus Bindslev påpegede til slut.

 

Opsamling på hele arrangementet og en deltagerliste kan findes her

 

Artiklen er skrevet af Emma Byrne, praktikant på Globalt Fokus