I september 2015 blev et af de mest ambitiøse tiltag for at skabe global bæredygtig udvikling besluttet, da verdens lande enstemmigt vedtog FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Verdensmålene kan dog kun gennemføres, hvis landene aktivt prioriterer arbejdet med målene nationalt. Danmark har her en vigtig rolle, som et land der har gode forudsætninger for at gennem-føre målene, og bør agere foregangsland for dette.

 

Det er derfor positivt, at regeringen den 31. marts i år lancerede en handlingsplan for Danmarks opfølgning på målene, og vi ser den som et vigtigt skridt for det videre arbejde og dialog om målene i Danmark.

 

Danske civilsamfundsorganisationer kommer her med en række anbefalinger til at hæve ambitionsniveauet i den danske gennemførelse af FN’s verdensmål, hvilket vi anser for nødvendigt, hvis Danmark skal yde sit bidrag til opnåelsen af målene.

 

Vi har følgende overordnede anbefalinger:

  • De tre dimensioner af bæredygtig udvikling skal reflekteres mere ligeligt i handlingsplanen.
  • Respekter målenes universalitet og prioriter de mål og delmål, som Danmark er længst fra at nå - både nationalt og i forhold til global ansvarlighed.
  • Styrk integrationen af menneskerettigheder og ”leave no one behind” i alle initiativer.
  • Inddrag relevante aktører og afsæt ressourcer til nye rammer - bl.a. et nyt tværgående multi-stakeholder forum.
  • Indfør obligatorisk vurdering af fremtidige lovforslag og handling på vurderingerne.
  • Udfør jævnlige og fyldestgørende rapporteringer samt analyser af Danmarks udfordringer.
  • Udvis politisk lederskab og skab flere initiativer til samarbejde på tværs af partier, ministerier og sektorer.
  • Mere samarbejde, finansiering og ansvarlig virksomhedsadfærd.

 

Disse overordnede anbefalinger er udfoldet i denne pressemeddelelse, der også indeholder specifikke anbefalinger til de fire prioritetsområder.

0
0
0
s2smodern
powered by social2s