Den 27. februar afholdte Globalt Fokus sammen med fem medarrangører et rundbordsarrangement om Danmarks opfølgning på FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

 

Arrangementet samlede 140 deltagere fra alle sektorer i det danske samfund og beviste, at der i det danske samfund ligger enorme mængder af viden, engagement, konkrete tiltag og fremadrettede muligheder for samarbejde omkring 2030 dagsordenen.

Handlingsplan i støbeskeen

”Verdensmålene giver nye muligheder for alle!”

 

”Verdensmålene er fremtidens politiske ramme for at arbejde med bæredygtighed!”

 

Globalt Fokus, Vejle Kommune, LO, Novozymes, 92-gruppen og Dansk Erhverv inviterede omkring 140 toneangivende danskere fra et bredt udvalg af sektorer, institutioner og områder til et rundbordsarrangement den 27. februar hos Dansk Erhverv i Børsen i København. Formålet var at undersøge, diskutere og erfaringsudveksle arbejdet med verdensmålene i Danmark, og herunder konkretisere, hvad der fremadrettet skal til for, at ovenstående udråb rent faktisk giver mening.

 

Baggrunden for arrangementet var, at den danske regering i løbet af foråret kommer med et udkast til en handlingsplan for Danmarks opfølgning på FN’s verdensmål. Handlingsplanen vil beskrive, hvordan den danske regering prioriterer Danmarks fremadrettet arbejde med verdensmålene, hvordan den danske centraladministration, kommunale sektor og de danske regioner skal arbejde med verdensmålene, samt hvilken rolle man tillægger andre sektorer i det danske samfund såsom det danske erhvervsliv, det danske civilsamfund, fagbevægelsen et cetera.

 

Globalt Fokus og de andre medarrangører mente i den henseende, at det ville være helt essentielt og særdeles givende at samle en bred række af aktører fra det danske samfund og give dem muligheden for at komme med input til regeringens handlingsplan. Arrangementets ramme tillod i den forbindelse at lade deltagerne sætte ord på, hvilke tiltag der er behov for i Danmark, samt hvad de selv kan gøre for, at arbejdet med verdensmålene i Danmark nu går fra tale til handling. 

Over 500 dage 

Uret tikker. Som det kom frem under arrangementet, er der allerede nu gået over 500 dage siden Danmark underskrev aftalen om verdensmålene og vedkendte sig 2030 agendaen. Der mangler dog stadig at blive skabt konkrete politiske rammer for Danmarks opfølgning. Danmarks Finansminister, Kristian Jensen, åbnede på den baggrund dagen med en tale, som blandt andet løftede sløret for noget af indholdet for regeringens udkast til en handlingsplan. Udover ministeren afholdte den administrerende direktør hos Novozymes, Peder Holk Nielsen, også en tale om en global virksomheds syn på og aktive arbejde med verdensmålene. Han lagde blandt andet vægt på, at der var behov for yderligere regulering, for at arbejdet med verdensmålene kunne drives yderligere fremad.

 

Engagementet i arrangementets følgende diskussioner var stort, tiltagene mange og lysten til at konkretisere det danske arbejde gennemgående. En væsentlig pointe fra arrangementet, som blev påpeget fra flere af de repræsenterede sektorer, var, at arbejdet først kan gennemføres til fulde med synlige resultater til følge, når 2030 dagsordenen forankres politisk og folkeligt. På det politiske plan gennem en forankring i Folketinget og folkeligt igennem en ’buttom up’ proces, hvor der skabes et folkeligt engagement og mobilisering i hele det danske samfund. Det er i den sammenhæng ikke et spørgsmål om enten/eller, men både/og.

 

Et eksempel på et konkret input til handlingsplanen kom fra politisk hold, hvor et tværpolitisk netværk på Christiansborg blev forslået. Såfremt dette bliver etableret, vil netværket løbende skulle overse og følge op på Danmarks arbejde med verdensmålene. Et andet konkret forslag var et tiltag om at få institutionaliseret et forum, hvor relevante aktører på tværs af det danske samfund ligeledes løbende kan følge op på og komme med input til det videre arbejde med verdensmålene i Danmark.

En inkluderende handlingsplan                        

Rundbordsarrangementet beviste, at der findes rigtig meget viden om mulighederne for, og konkrete tiltag til at drive arbejdet med at opnå verdensmålene fremad i Danmark. Regeringens handlingsplan spiller en vigtig rolle her, fordi den skal bidrage til at rammesætte, hvordan den politiske forankring fastsættes og hvordan samfundets aktører kan se sig selv engagere sig yderligere i verdensmålene. Den danske regering kan i den henseende med fordel trække på de aktører, som allerede er løbet i forvejen, når det kommer til aktivt at bruge verdensmålene i deres arbejde – i byerne, i kommunerne, i erhvervssektoren, i civilsamfundet og i mange andre sektorer. På den måde kan handlingsplanen som en kommende stærk institution bidrage til at skabe en social kontrakt mellem alle samfundets niveauer. Hermed kan forandringer komme nedefra igennem et folkeligt engagement, der kun bliver større og mere udbredt. På den måde kan vækst, ansvar og bæredygtighed hænge endnu tættere sammen i de vitale partnerskaber mellem erhvervsliv, kommuner, fagbevægelse og civilsamfund. Og dermed kan regeringen bidrage til at sikre, at verdensmålene bliver fremtidens politiske ramme for arbejdet med alle former for bæredygtighed i og udenfor Danmark.  

0
0
0
s2smodern
powered by social2s