Civilsamfundets råderum er under pres over store dele af verden. Danske civilsamfundsorganisationer bør solidarisk gå forrest i kampen for at skabe modsvar til denne udvikling og den trussel, der er mod ytrings-, forsamlings- og foreningsfriheden. Globalt Fokus vil fortsat intensivere dette arbejde og vedholdende arbejde for at sikre civilsamfundets råderum, nye alliancer, nationale platforme og nye organiserings- og mobiliseringsformer.

 

Arbejdet med civilsamfundets råderum varetages af Civic Space-arbejdsgruppern og koordineres af Julie Arrildt.

 

Forandringsmål for verden:

Danmark er en ledende stemme og aktør i kampen for at sikre ytrings-, forenings- og forsamlingsfrihed.

 

Forandringsmål for Globalt Fokus og medlems­organisationer:

Medlemsorganisationer er vidende om og globalt inddraget i kampen for civilsamfundets råderum.