Af Peter Christiansen, sekretariatsleder

 

Det er en stor glæde som sekretariatsleder at byde velkommen til tre nye medarbejdere i Globalt Fokus. Med en ny strategi, en nyvalgt styregruppe, øget bevilling - er det fantastisk glædeligt at kunne byde velkommen til tre nye medarbejdere. Med de nye medarbejdere vil Globalt Fokus allokere nye ressourcer og energi til implementering af den nye strategi.

 

Sarah har gennem de sidste 10 år arbejdet med politik i Danmark, EU og FN om alt fra klima og civilsamfundets råderum til udviklingsfinansiering og verdensmålene. Hun kommer fra stillingen som senior advocacy advisor i CARE Danmark, hvor hun senest har haft ansvaret for CAREs politiske arbejde med verdensmålene både i programlande, globalt og i Danmark, ligesom hun har været rådgiver for generalsekretæren om udviklingspolitiske anliggender. Sarah er et velkendt ansigt i Globalt Fokus, hvor hun tidligere har haft ansvaret for forhandlingerne af verdensmålene, og forud for det været politisk medarbejder hos Concord Danmark og udstationeret til CONCORD Europe. Hun har desuden været valgt ind i Globalt Fokus styregruppe på vegne af CARE Danmark og været næstforkvinde i Oxfam IBIS.

 

Rebekka kommer fra en stilling i CONCORD Europe. Her startede hun som politisk assistent og arbejdede med bl.a. 2030-dagsordene for bæredygtig udvikling. Hun fortsatte i en stilling som politisk rådgiver, hvor hun var ansvarlig for CONCORD’s arbejde med kønsligestilling, ulighed samt den årlig AidWatch rapport. Rebekka har desuden været ansat som student i Udenrigsministeriets kontor for udvikling og finansiering samt været i praktik ved den Danske Repræsentation til EU med fokus på udviklingssamarbejde.

 

Liv er klimarådgiver, kampagnestrateg og mangeårig underviser i blandt andet organisering, formidling og strategi. Liv har mere end 15 års erfaring med at organisere fællesskaber og lave fortalervirksomhed. Hun har tidligere været strategisk rådgiver i Mellemfolkeligt Samvirke, arbejdet med organisering i den danske fagbevægelse og undervist politiske partier, sociale bevægelser samt på universitetet. Liv har desuden været engageret i en række klima initiativer og har derfra bred erfaring med, at skabe handlefællesskaber, udarbejde strategier og bygge lederskab.

 

Liv brænder særligt for at understøtte aktiv deltagelse, der skal sikre en retfærdig grøn omstilling.

 

Med det nye sekretariat på plads er Globalt Fokus rustet til at gå ind i 2020 med fornyet energi og ressourcer til virkelig at løfte nye dagsordener og understøtte det danske civilsamfund.

 

”Vi har fået tre fantastiske stærke og markante profiler som hver på deres måde vil betyde at vi kan levere endnu mere fagligt og substantielt på de områder der er skitseret i vores nye strategi”