Tirsdag d. 20. november afholdt Globalt Fokus sin årlige generalforsamling. Her gjorde vores afgående formand Laust Leth Gregersen status over et begivenhedsrigt år med højt tempo og masser af nye initiativer. Ligeledes blev der som altid gjort rede for foreningens økonomi, men hovedfokus var lagt på de strategiske diskussioner af Globalt Fokus' overordnede prioriteter, retning og pejlemærker, både nu og i fremtiden. Vi takker de fremmødte medlemmer for de gode diskussioner og de mange værdifulde inputs til vores fremadrettede arbejde, såvel som jeres ​opbakning.

 

Sidst men absolut ikke mindst blev der afholdt valg til Styregruppen, hvor 8 styregruppemedlemmer og 2 suppleanter skulle vælges. En liste over styregruppens medlemmer efter konstitueringen af den nye styregruppe kan findes her. Nyvalgt medlem af styregruppen Rasmus Stuhr Jakobsen (generalsekretær for Care Danmark) er konstitueret som ny formand for Styregruppen. Læs Altingets interview med vores nye formand her.

 

Dokumenter udsendt forud for generalforsamlingen kan findes her.

 

Læs referatet fra generalforsamlingen her.

 

2 copy

 

3 copy

 

4 copy

 

5 copy

 

6 copy

 

10 copy

 

7 copy