Af Astrid Alexandersen, politisk rådgiver.

 

Den 5.-6. juni afholdt Europa Kommissionen traditionen tro den store European Development Days (EDD) konference. Over 8000 aktører fra udviklingssektoren troppede i år op i Bruxelles til to tætpakkede dage med debatter og networking under temaet ”Women and Girls at the Forefront of Sustainable Development: Protect, Empower, Invest”. Globalt Fokus var med for at hente inspiration og ny viden om essentielle politiske agendaer.

 

Helt oplagt centrerede årets EDD sig om, hvordan vi skaber en verden, der er mere sikker, åben og inklusiv for kvinder og piger. Allerede til åbningssessionen slog den norske statsminister Erna Solberg fast, at dette er et tema ingen kan undslå sig vigtigheden af at arbejde med, da hun klassificerede Norge som et udviklingsland i forhold til ligestilling. FN’s vicegeneralsekretær Amina Mohammed fremhævede ligeledes, at mænds lønninger er 23 procent højere end kvinders på globalt plan. Derfor anbefalede hun alle de tilstedeværende udviklingspraktikere og politikere at se verdensmål 5 om ligestilling som en ”docking station” for de 16 andre mål – med andre ord at fokusere på, at netop opfyldelsen af mål 5 kan tilføre ekstra energi til implementeringen af SDG-dagsordenen. 

Kvinders rettigheder og skat 

Adskillige gange i løbet af de to dage blev kvinders rolle i forhold til økonomisk udvikling fremhævet som afgørende. Lige rettigheder mellem kønnene er nøglen til inklusiv vækst påpegede flere oplægsholdere. Flere af Globalt Fokus’ medlemmer deltog i EDD, heriblandt Mellemfolkeligt Samvirke, der faciliterede en debat om, hvordan skatteregler påvirker kvinders rettigheder. Hanna Brejnholt Tranberg fra MS fortalte, hvordan de offentlige ydelser, der er helt centrale for kvinder, ofte er kritisk underfinansierede i udviklingslandene. Brejnholt fremhævede et eksempel: ”Jo lavere skattegrundlaget er, jo færre piger får en uddannelse. Det er derfor skat kan være så positiv en dagsorden at arbejde med indenfor udvikling – hvis der laves ordentlige skattesystemer, kan vi virkelig rykke.”

 

Erica Gerretsen fra EU Kommissionen var også blandt debattørerne og fortalte blandt andet om, hvordan EU arbejder for at få køn ind i IMF’s assessment tool, og på at få kvinders perspektiver repræsenteret i udviklingslandes skatteadministration. Tove Ryding fra Eurodad stillede sig dog kritisk ved den rolle IMF spiller i forhold til at hjælpe udviklingslande med at udvikle skattesystemer, da medfølgende krav om sparepolitikker kan underminere landenes muligheder for at opretholde basale menneskerettigheder. Samtidig påpegede hun, at for at sikre kvinders rettigheder i skattelovgivning, bør kvinder ikke kun trænes til at indgå i skatteadministrationen – de skal selvfølgelig også sidde med ved bordet, hvor beslutningerne tages. Sluttelig bakkede Tove Ryding op om, at skattely er en fuldstændig afgørende dagsorden, hvis verdensmålene skal nås – ikke mindst i forhold til finansieringsspørgsmålet. Hun sagde afslutningsvis: ”There are no more money, unless we look at tax havens”. 

Kvinder og handelspolitik 

I samme tråd deltog CONCORD, det europæiske netværk af NGO’er som Globalt Fokus er del af, i en debat om, hvordan handel påvirker kvinder. Her blev det blandt diskuteret, hvorvidt inkluderingen af et kapitel om køn i handelsaftaler kan dæmme op for negative indvirkninger af øget samhandel på kvinders liv. EU Kommissionen har netop for første gang skrevet et sådant ind i en handelsaftale med Chile. Repræsentanten for CONCORD, Lila Sosa, mente, at dette var et godt udgangspunkt, men at kvinders stemmer måtte høres ordentligt i forbindelse med forhandlinger om handelsaftaler. Sosa sagde derfor: ”Gender responsive trade means building a structurally different economy that recognizes patriarchy”.

 

I forbindelse med debatten lancerede CONCORD en ny rapport om kvinders rettigheder og handel, som kan findes her.

EU’s udviklingspolitiske dagsordener

I flere debatter blev der også trukket tråde til de nuværende forhandlinger for EU’s næste langtidsbudget. Vigtigheden af denne proces kan ikke understreges nok – EU er verdens største yder af bistand, og forhandlingerne skal rammesætte de midler, EU skal bruge internt og internationalt i 7 år frem fra 2021. Særligt i en debat om kvindelige menneskerettighedsforkæmpere blev EU’s vigtige rolle fremhævet. I en tid med ’closing civic space’ mange steder i verden, er funding målrettet menneskerettighedsforkæmpere sjælden – på trods af det åbenlyse behov for at støtte disse aktivister, der opererer i miljøer, hvor det er vanskeligt for organisationer at ånde. Her har EU hidtil haft et instrument, der særskilt støtter menneskerettigheder og demokrati, men det er endnu uvist om et sådant fortsat vil eksistere i det kommende langtidsbudget.

 

Til EDD blev også den kommende Post-Cotonou rammeaftale med de såkaldte AVS-lande (Afrika, Vestindien og Stillehavsregionen) debatteret. Et væsentligt take-away i forhold til denne debat var EU’s udmelding om at gøre Post-Cotonou aftalen mere politisk og styrke fokus på samarbejdet med Afrika – blandt andet også på migrationsdagsordenen. Den stadigt mere udbredte ide om en Marshall-plan for Afrika for at inddæmme migration blev også fremført af Europa-Parlamentets formand Antonio Tajani. Behovet for et stærkere samarbejde med Afrika skal ifølge Tajani også ses i lyset af Europas interesse i at inddæmme migration og tøjle den højredrejning, der præger kontinentet i disse år. 

Afslutningstale af Kronprinsesse Mary

På andendagen var også Kronprinsesse Mary kommet til EDD for at holde tale om kvinder og bæredygtig udvikling. Indfrielsen af Paris-aftalen er et ansvar, vi alle har påtaget os, sagde Kronprinsessen og fremhævede, at klimaændringer ofte påvirker de fattigste – og særligt kvinder og piger. Her så hun blandt andet uddannelse som afgørende på vejen mod bæredygtig udvikling og som middel til at løse klimaudfordringerne. Kronprinsessen påpegede derfor, at ”vi nogle gange siger, at drømmere bor på en anden planet – men vi har brug for drømmere for at sikre, at denne planet har ressourcer og et sundt miljø for os alle”.