Den 26.-27. februar 2018 afholdt Globalt Fokus’ engelske søsterorganisation BOND sin årlige konference. Globalt Fokus var med for at hente inspiration og videreudvikle samarbejdet om civilsamfundsorganisationers innovation.

 

Konferencen stod i skyggen af såvel Brexit som af den store og omsiggribende skandale som vores sektor i øjeblikket befinder sig i. En skandale, der drejer sig om køb af sex hos prostituerede, magtmisbrug og chikane både i programlande og i genbrugsbutikkerne i England. Arrangørerne slog fra begyndelsen tonen an ved at invitere Secretary of State for International Development Penny Mordaunt til at holde åbningstalen. Hun pointerede, at sektoren bør få ryddet op og levere bedre, således at tilliden kan genoprettes. Mordaunt gav sin opbakning til 0,7 % i bistand, men understregede at der skal fokuseres og forbedres på de indre linjer. Dette blev videreført af BOND, der fremhævede at vi som sektor bør kunne levere bedre end tilfældet er nu. Folk forventer mere af os, og vi har fejlet. Det handler ikke kun om at forbedre vores retningslinjer og procedurer, men i sidste ende om at genfinde vore kerneværdier og vise, at vi kan leve op til vores ansvar om at sikre verdens fattige mennesker et ordentligt liv.

 

Således var tonen slået an til to dages intense workshops. Nedenfor følger korte beskrivelser af fem udvalgte wokshops, som vi betragter som værende særligt relevante for vores medlemmer.

1: The UK Vision for International Development

Hvad er vor tids vision med udviklingsarbejdet, og hvad står i vejen for at realisere den? Kate Osamor, MP for Labour fremhævede at vores sektor i langt højere grad selv skal demonstrere den forandring, som vi kæmper for ude i verden. ”Be the change” sagde hun til forsamlingen, og fremhævede at sektoren er genstand for en systemisk krise: ”Det er en tillidskrise, som vi skal behandle som sådan”. Hun sluttede sit indlæg med at fremhæve, at udviklingssektoren nu skal fokusere på at vise løsninger: ”Vis, at I er bedre end det vi ser nu. Vis at I kan ændre jer og giv os andre håb”.

 

Kevin Watkins fra Red Barnet UK fulgte op og fremhævede, at ikke alene er vi i krise, vi er også ”out of track with regards to the global goals”. Der er brug for os, og vi kan gøre den forskel som der er behov for, men vi må ikke vende øjnene væk fra vores egne fejl: ”Er vi blevet for store, for selvsikre, i for høj grad en del af systemet, for kyniske?”

 

Jessica Horn fra Africa Women Development Fund var klar i diagnosen, og sagde direkte at ”skandalen peger på en underliggende struktur – sexisme er en del af billedet”. Hun fortsatte: ”Denne skandale skal ikke bare løses – kvinders rettigheder og den feministiske transformation skal realiseres, særlig i forhold til magtstrukturer”. Horn sluttede workshopppen af ved at undertrege, at udviklingssektoren har brug for en helt nyt narrativ, hvor værdier skal prioriteres fremfor donorspørgsmål og fundingstørrelse.

 

Oplægsholdere: Harpinder Collacott (Development Initiatives), Jessica Horn (African Women’s Development Fund), Harriet Lamb (International Alert), Kate Osamor (MP; The Labour Party), Alex Thier (Overseas Development Institute), Kevin Watkins (Save the Children UK).

2: Turning Partnership Rhetoric Into Reality

Ved denne workshop blev der sat fokus på partnerskaber, der har udviklet sig fra en ‘grant-based model’ til en ’collaborative model’, hvor strategisk alignment og fælles impact-modeller udgør væsentlige ingredienser. CSO’erne World Vision International og THET fortalte begge om udvikling af partnerskabskapacitet i organisationen gennem omfattende globale træningsprogrammer, opstilling af principper, standarder, partnerskabs-framework og partnerskabs-sundhedstjek. For begge er dette sket med assistance fra non-profit organisationen The Partnering Initiative, der har specialiseret sig i at arbejde med tværsektor partnerskaber. Virksomheden Diageo fortalte om et 5-årigt strategisk samarbejde med Care International omkring kvinders empowerment samt vand og sanitet i de communities, der ligger omkring deres produktion. Tre nøgleområder for udvikling af partnerskabs kapacitet blev fremhævet:

  1. Individuelle kompetencer hos nøglemedarbejdere.
  2. Den institutionelle/organisatoriske kapacitet.
  3. Instrumenter og understøttende strukturer i det omgivende miljø.

Der blev lagt vægt på at det kræver god tid, opbygning af tillid, grundig vurdering af behov og formål, system- og kulturforandringer samt lederskab at sikre successen af disse partnerskaber.

Oplægsholdere: Laura Kelly (DFID), Louise Mc Grath (THET), Amanda Smith (Diageo), Camilla Symes (World Vision International) og Darian Stibbe (The partnering Initiative).

3: Collaborating with Business for Bang, not Buck

Man kan opnå en langt større impact gennem strategiske, langsigtede og heraf stabile partnerskaber. Det var budskabet i denne session, der belyste virksomheders ‘key drivers’ for at engagere sig med CSOer. I sessionens panel deltog bl.a organisationen Business Fights Poverty, en multistakeholder-sammenslutning der faciliterer partnerskaber og dialog mellem virksomheder og CSO’er. Et vigtigt budskab var, at denne type partnerskaber indledningsvist kræver grundig screening, afdækning af fælles formål og at man skal sørge for, at formålet er i tråd med ens organisations eget værdisæt. Gennem partnerskaber er der til gengæld mulighed for at få langt større politisk gennemslagskraft fordi man står på en større platform.

 

Et væsentligt take-away handlede om at se disse typer partnerskaber som adskilt fra funding-indsatser. Man indgår ikke et sådan partnerskab for at opnå finansielle ressourcer, men for at skabe udviklingsresultater. Derfor bør det heller ikke være de samme medarbejdere, som sidder med funding og partnerskaber i en organisation.

 

Oplægsholdere: Martin Blaxall (AstraZeneca), Clare Daly (Plan International UK), Darian Stibbe (The partnering Initiative), Amanda Smith (Diageo) og Yvette Torres-Rahman (Business Fights Poverty).

4. Building trust in your organisation

CSO’er må leve med, at ’radical transparency’ er blevet virkeligheden – og enten tackle det som sådan eller dø! Sådan lød den kontante besked ved denne session, der satte en faldende tillid til CSO’erne og sektoren på dagsordenen. Interne budskaber er lige så væsentlige som de eksterne budskaber, og det fordrer høj integritet, hvis det skal lykkes at operere succesfuldt. Integritet i form af klarhed over hvem man er som organisation, hvor man er forskellig fra andre, samt et lederskab, der symboliserer disse værdier og sikrer ’walk of the talk’, dvs. sammenhæng i hvordan værdierne kommer til udtryk i organisationens praksisser og strukturer fra top til bund. Vi må leve med, at der hersker høje forventninger til, hvordan vi som sektor opfører os. Ifølge Rupert Younger, som forsker Oxford University, kan man sætte fokus på organisationens omdømme ved brug af to linser:

  1. En kompetence/capability linse, baseret på hvor dygtig organisationen er til at det den gør.
  2. En karakter-linse, baseret på hvilken type organisation man er, og hvordan man lever op til dette.

Man bør forholde sig proaktivt til sin organisation på begge disse linjer.

 

Oplægsholdere: Rupert Younger (Oxford University, Centre for Corporate reputation), Elizabeth David-Barrett (University of Sussex), Hew Otubu (Restless Development), Bob Wigley (UK Finance), John Thornhill (Financial Times), Rita Clifton (CBE)

5: The Development Organisation of the Future

BOND har indgået et samarbejde med designvirksomheden Superflux, NESTA og UNDP for at udforske og skabe prototyper på, hvordan fremtidens udviklingsorganisation ser ud. Det samarbejde blev illustreret ved denne workshop, hvor de præsenterede et forestillet nyt teknologisk system baseret på generering af big data via en App, og deraf afledte udviklings-responses og udvikling af løsninger. Systemet eksisterer ikke i virkeligheden, men blev præsenteret ved det formål at bryde gennem deltagernes vante tænkning og trække dem ud af boksen for at sætte fokus på et muligt potentiale for organisationerne. Formålet var endvidere at henlede opmærksomheden på, hvordan man tager de næste skridt ift. at arbejde med fremtidens organisation i CSO’erne. En foreslået vej var:

  1. At anlægge multiple perspektiver.
  2. At stille forskellige spørgsmål.
  3. At forsøge at se mere af de større systemer.

 

Oplægsholdere: Millica Baresic (Mantis Systems), Kathy Peach (BOND), Anab Sanghavi.