Vil du være med til at arbejde for en bæredygtig udvikling for verdens fattigste? Har du lyst til at arbejde tæt sammen med ledelsen i en organisation i udvikling med en bred vifte af administrationsopgaver samt med projektarbejde? Så skal du søge stillingen som Globalt Fokus’ nye målmand m/k.

 

 

Globalt Fokus er et netværk af ca. 80 danske civilsamfundsorganisationer, som engagerer sig i internationale miljø-, udviklings- og nødhjælpsaktiviteter. Globalt Fokus er samtidig en del af det europæiske CONCORD-netværk, som har nationale platforme i hele Europa og repræsenterer mere end 1800 udviklingsorganisationer. Globalt Fokus er på den måde en central aktør i dansk, europæisk og international udviklingspolitik og arbejder for en mere retfærdig og bæredygtig verden, båret af et stærkt og mangfoldigt civilsamfund. Se vores arbejdsplan for 2017-19 her.

 

Som målmand (m/k) hos Globalt Fokus kommer du til at fungere som både PA for sekretariatslederen samt som projektmedarbejder på løbende projekter under Globalt Fokus’ fire søjler:

 

 • FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling
 • Politisk Interessevaretagelse
 • Civilsamfundets Fremtid
 • Læring og Kapacitetsudvikling

 

Din arbejdstid vil således være ligeligt fordelt mellem de to forskellige områder:

 

 • Administrations- og PA-opgaver, såsom bl.a.:
  • budgettering og kvartalsrapportering af både forenings- og Danida-finansierede midler
  • behandling af fakturaer
  • medlemspleje og administration af medlemsinformation
  • mødeplanlægning
  • udarbejdelse af referater

 

 • Projektarbejde med opgaver såsom:
  • dybdegående research
  • stakeholder management
  • event-koordinering og læring
  • afholdelse af arrangementer og kurser

 

Den ideelle kandidat:

 • Har viden om civilsamfund og udviklingspolitik
 • Er god til at skabe overblik, har gode koordinerings- og samarbejdsevner og lyst til at arbejde på tværs med både medlemmer, samarbejdspartnere og kolleger
 • Har en relevant uddannelsesbaggrund
 • Er analytisk skarp og har sans for tal
 • God til at manøvrere mellem forskellige arbejdsområder
 • Gode skriftlige egenskaber

 

Vi tilbyder:

 • At indgå i et stærkt fagligt team, som spænder bredt, og arbejder dedikeret på hver deres fagfelter og samarbejder på tværs
 • Et spændende og udfordrende job i en organisation, der har til formål at spille en samlende og central rolle for det danske civilsamfund
 • Muligheden for at arbejde med en højaktuel dagsorden og på den måde være med til at bidrage til bæredygtig udvikling, humanitært arbejde og menneskerettigheder på den danske, europæiske og globale dagsorden
 • Et kontor hvor alle tager ejerskab og hvor vi konstant vil se på nye ideer og tanker til at styrke civilsamfundets rolle og virke.
 • Et kontor hvor alle hjælper og støtter hinanden

 

Sekretariatet er bemandet af én sekretariatsleder, én souschef, fire akademiske medarbejdere, fire studentermedhjælpere og tre praktikanter. Sekretariatet dækker et bredt tematisk felt, og er præget af medarbejdere på forskellige fagfelter i høj grad selv planlægger, gennemfører og koordinerer egne arbejdsområder.

 

Kontoret er placeret i Københavns centrum. 

 

 

Ansøgning

Ansøgning og CV sendes til Peter Christiansen pc@globaltfokus.dk senest onsdag d. 14.03.2018 kl. 23.59 – mærk mailen: PA og projektmedarbejder

Første ansættelsessamtaler forventes gennemført mandag d. 19. og tirsdag d. 20. marts.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til sekretariatsleder Peter Christiansen på pc@globaltfokus.dk eller 27147503.

 

Mangfoldighed

Vi betragter mangfoldighed som et aktiv og menneskers forskellighed som en væsentlig ressource i vores udvikling. Derfor opfordres alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, race, seksuel orientering, religion og etnisk baggrund til at søge stillingen.

 

Ansættelse

Stillingen er en deltidsstilling på 32 timer. Ansættelse og løn efter overenskomst HK/Mellemfolkeligt Samvirke

Start: 01.05.2018

Vi gør opmærksom på:

 • at kvalificeret reservemålmand haves internt.
 • at Globalt Fokus finansieres primært af årlige bevillinger fra Udenrigsministeriet.

 

Ansøgninger vil blive behandlet med fuld fortrolighed. Læs mere om Globalt Fokus på www.globaltfokus.dk.

 

Vores hold final1