Hos Globalt fokus søger vi en offensiv midtbanespiller til at drive vores arbejde med politisk kommunikation, som kan maksimere det danske udviklingsmiljøs indflydelse på danske, europæiske og internationale politiske beslutningstagere og -processer. Som politisk kommunikationsmedarbejder vil du komme til at arbejde med at sikre, at det danske civilsamfund har stabile og gode arbejdsbetingelser og er en troværdig, faglig, kritisk og stærk stemme i politiske processer indenfor medlemmernes interessefelter.

 

Civilsamfundets organisationer har brug for fælles platforme, som kan sikre kontinuerlige relationer og højt fagligt niveau. I en verden med stigende kompleksitet og konstante politiske, folkelige og administrative forventninger og forskydninger i forhold til civilsamfundets organisationer er det essentielt, at sektoren har dynamiske og effektive platforme til at sikre en respektfuld, åben og effektiv dialog med relevante partnere. Ikke mindst fordrer stigende internationalisering af dynamikker, trends, styringsrationaler og politikker, at sektoren har egnede platforme til at identificere disse, analysere dem og finde egnede navigeringsmønstre for de enkelte organisationer og for sektoren generelt. Din rolle som politisk kommunikationsmedarbejder vil være at:

 

 • Bidrage til fælles interessevaretagelse ift. Danida og EU, ift. vilkår, rammebetingelser m.v. af betydning for foreningens vision.
 • Sikre politisk kommunikation til medlemmer af Globalt Fokus
 • Udarbejde rettidige analyser og høringssvar
 • Sørge for lige adgang for medlemmernes deltagelse og forankre al repræsentation i robuste ansvarlighedsmekanismer, med klare mandater og gennemsigtige informationsstrømme

 

Du vil i høj grad få en faciliterende og strukturerende rolle, og dine ansvarsområder vil dreje sig om både vores internationale samarbejde med fx CONCORD Europe, hvorigennem vi samarbejder med andre europæiske foreninger og netværk, der tilsammen repræsenterer mere end 2.600 NGO’er. I dette internationale regi vil du især skulle støtte op om EU-funding, nye EU politikområder vedr. bistand, civilsamfund og OECD anbefalinger. Herudover vil du i høj grad skulle drive en række arbejdsgrupper jf. Globalt Fokus mål om at basere sit arbejde på arbejdsgrupper.

 

I dansk sammenhæng vil du især skulle støtte vi især op omkring de danske CSO’ers interesser i forhold til:

 

 • Nye samarbejdsmodaliteter med Danida.
 • Finanslov og løbende ændringer af denne.
 • Udviklingspolitisk Råd.
 • Udenrigsudvalget.
 • EU politik (Parlament, Kommission, Foreign Affairs Council og Europa-udvalg).
 • Evt. Folketingsvalg.
 • Andre faglige arrangementer såsom folkemøde mv.
 • Udvikling af faglige data til belysning af sektorens udvikling.

 

Som medarbejder hos Globalt Fokus kommer du tæt på den politiske virkelighed i en organisation, der dagligt arbejder med udviklingspolitik på både dansk, europæisk og internationalt plan. Du bliver i høj grad drivende for det strategiske fokusområde, du beskæftiger dig med og refererer til sekretariatslederen. Se mere i vores arbejdsplan her.

 

 

Den ideelle kandidat:

 

 • Politisk tæft, analytisk sans og relevant erfaring med politiske processer, gerne både i internationalt, i EU og i Danmark
 • Kan levere 4-6 analyser på sit område årligt
 • Viden om international udviklingspolitik
 • Erfaring med at tænke innovativt og konceptuelt på et nyt område
 • Erfaring med netværkssamarbejde, herunder gerne samarbejde med medlemmer med forskellige interesser og holdninger
 • Brænder igennem på skrift og tale (både på dansk og engelsk) - og formår at overbevise og engagere andre
 • Overblik, samt gode koordinerings- og samarbejdsevner, og lyst til at arbejde på tværs med både medlemmer, samarbejdspartnere og kolleger.
 • Relevant uddannelsesbaggrund

 

 

Vi tilbyder:

 

 • Et spændende og udfordrende job i en organisation, der har til formål at spille en samlende og central rolle for det danske civilsamfund
 • At stå indgå i et stærkt fagligt team, som spænder bredt, og arbejder dedikeret på hver deres fagfelter og samarbejder på tværs
 • Muligheden for at arbejde med en højaktuel dagsorden og på den måde være med til at bidrage til bæredygtig udvikling, humanitært arbejde og menneskerettigheder på den danske, europæiske og globale dagsorden
 • Et kontor hvor alle tager ejerskab og hvor vi konstant vil se på nye ideer og tanker til at styrke civilsamfundets rolle og virke.
 • Et kontor hvor alle hjælper og støtter hinanden

 

Globalt Fokus er et netværk af ca. 80 danske civilsamfundsorganisationer, som engagerer sig i internationale miljø-, udviklings- og nødhjælpsaktiviteter. Globalt Fokus er samtidig en del af det europæiske CONCORD-netværk, som har nationale platforme i hele Europa og repræsenterer mere end 1800 udviklingsorganisationer. Globalt Fokus er på den måde en central aktør i dansk, europæisk og international udviklingspolitik og arbejder for en mere retfærdig og bæredygtig verden, båret af et stærkt og mangfoldigt civilsamfund. Læs mere i vores arbejdsplan for 2017-19 her.

 

Sekretariatet er bemandet af én sekretariatsleder, én souschef, fire akademiske medarbejdere, fire studentermedhjælpere og tre praktikanter. Sekretariatet dækker et bredt tematisk felt, og er præget af medarbejdere på forskellige fagfelter i høj grad selv planlægger, gennemfører og koordinerer egne arbejdsområder.

 

Kontoret er placeret i Københavns centrum. 

 

 

Ansøgning

Ansøgning og CV sendes til Peter Christiansen pc@globaltfokus.dk senest onsdag d. 14.03.2018 kl. 23.59 – mærk mailen: ”Ansøgning: Politisk kommunikationsmedarbejder”

Første ansættelsessamtaler forventes gennemført mandag d. 19. og tirsdag d. 20. marts.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til sekretariatsleder Peter Christiansen på pc@globaltfokus.dk eller 27147503.

 

 

Mangfoldighed

Vi betragter mangfoldighed som et aktiv og menneskers forskellighed som en væsentlig ressource i vores udvikling. Derfor opfordres alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, race, seksuel orientering, religion og etnisk baggrund til at søge stillingen.

 

 

Ansættelse

Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer. Ansættelse og løn efter overenskomst HK/Mellemfolkeligt Samvirke

Start: 01.05.2018

Vi gør opmærksom på at Globalt Fokus primært finansieres af årlige bevillinger fra Udenrigsministeriet.

Ansøgninger vil blive behandlet med fuld fortrolighed. Læs mere om Globalt Fokus på www.globaltfokus.dk.

 

 

Vores hold final1