Otte organisationer er gået sammen om en platform, som skal udbrede folkemøde-modellen til hele verden. Globalt Fokus engagerer sig selv i folkemødet med et stort ”Verdensmålenes Telt” og ser meget positivt på det internationale initiativ, fordi den deltagerbaserede demokratiske debat i dag er vigtigere end nogensinde.

 

På netmediet Altinget kunne man den 31. januar læse om et nyt initiativ, som har til formål at udbrede idéen om et folkemøde ud til hele verden. Initiativet har fået navet Democracy Festival Platform og er opstået som et samarbejde mellem organisationer fra de otte nordiske og baltiske lande, som i dag afholder folkemøder. En af idémagerne, Zakia Elvang fra den danske organisation We Do Democracy, udtaler blandt andet at ”Demokratiet er en gammel ven, som vi har givet for lidt opmærksomhed. Demokratiet har holdt os trygge i 70 år, men er på mange måder blevet udvandet og svagt, som vi kan se i den aktuelle demokratikrise, verden befinder sig i.”

Folkemødet er et værn mod demokratikrise

I Globalt Fokus er vi enige i den ovenstående betragtning, og ser blandt andet det danske folkemøde som værn mod en (endnu større) demokratikrise. For folkemødet er en årlig øvelse i den deltagerbaserede demokratiske samtale, hvor vi og vores medlemsorganisationer på én og samme gang får mulighed for at diskutere med de mange almindelige borgere og med de mange lobbyister, politikere og meningsdannere – hvad end de er enige eller uenige med os. Og dét sætter vi en dyd i.

 

Derfor har vi i år også taget initiativ til et nyt stort koncepttelt på folkemødet kaldet ”Verdensmålenes Telt”. Et telt, hvori der med udgangspunkt i FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling skal tages debatter og samtaler om de store visioner for Danmark og for den verden vi lever i, og som kommer til at blive udgjort af vidt forskellige parter fra vidt forskellige geografiske, sektorielle og ideologiske steder i Danmark. Vi tror nemlig på, at den deltagerbaserede demokratiske debat på tværs kan rykke grænser – for os selv, for dem som er forskellige fra os og for dem som er uenige med os. Lige nu er over 80 forskellige parter med i idéudviklingen af teltet.

Debatten skal langt udover Danmarks grænser

I en verden og en tid, hvor vi oplever, at civilsamfund i hele verden – også i Europa – presses til det yderste og lukkes ned på grund af efterhånden ømtålelige emner såsom ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, arbejde for andres rettigheder, debatinitiativer og udviklingsarbejde, er det ekstremt positivt at se et initiativ som Democracy Festival Platform. Fra Globalt Fokus’ side håber vi på, at dette initiativ kan være med til at sætte demokratiet og den deltagerbaserede demokratiske debat på dagsordenen i hele verden og give mulighed for, at mennesker rundt omkring i hele verden kan udtrykke deres meninger og behov i en samtale med andre mennesker uden at skulle frygte for konsekvenserne heraf.