Regeringens forslag om at droppe ordningen om delvis momsrefusion for almennyttige foreninger vil gå hårdt ud over det danske civilsamfunds muligheder for at bidrage til opnåelsen af FN’s Verdensmål – et mål der deles af både virksomheder, Regeringen og civilsamfundet selv.

 

Regeringen lægger i sit Finanslovsforslag op til at nedlægge ordningen om delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger. Nedlæggelsen af ordningen vil frigøre godt halvanden hundrede millioner, mens der oprettes en mindre kompensationspulje. For mange foreninger de mistede midler dog få langt større betydning, idet momsfritagelsen er knyttet til deres arbejde med at generere indtægter, blandt andet fra private, og ordningens har derved en multiplikatoreffekt i mange organisationer.

 

Formanden for Globalt Fokus, der er et netværk for mere end 80 organisationer hvoraf de fleste vil blive ramt af forslaget, tager kraftigt afstand fra Regeringens forslag:

- ”Vi vil på det kraftigste opfordre Regeringen til at genoverveje dette forslag. 155 millioner er måske små midler i det store spil om Finansloven, men disse midler gør hundredevis af organisationer i stand til at løfte vigtige opgaver i samfundet, og en fjernelse af ordningen vil kunne mærkes.”

 

Laust Leth Gregersen undrer sig også over Regeringens nedprioritering af civilsamfundet bidrag til samfundet:

- ”Regeringen lægger i Finansloven op til at styrke Danmarks fokus på FN’s Verdensmål. Alle er enige om at hvis målene skal nås, skal alle aktører på banen. I det lys stiller vi os uforstående over for at svække rammevilkårene for de almennyttige foreninger, der både globalt og her i Danmark yder et kæmpe bidrag for at løfte de svageste i samfundet.”

 

Laust Leth Gregersen peger desuden på at forslaget om at droppe den delvise momsfritagelse stemmer dårligt overens med Regeringens generelle fokus på rammerne for civilsamfundsorganisationer:

- ”Det undrer os at man vælger at droppe en ordning, der netop er knyttet til de almennyttiges muligheder for at generere indtægter. Oplever Regeringspartierne at ordningen fungerer uhensigtsmæssigt, må vi drøfte en fælles løsning herpå. Vi oplever at det er en vigtig ordning for vores medlemmer arbejde, og de godkendte foreninger har allerede budgetteret med disse midler i år.”

 

0
0
0
s2smodern
powered by social2s