Af Peter Christiansen, sekretariatsleder i Globalt Fokus.

 

Kære medlemmer og andre civilsamfundsinteresserede

 

Efter mere end seks år i Afrika og Mellemøsten, efterfulgt af et spændende ophold i Berlin hvor jeg arbejdede for International Civil Society Centre, er det fantastisk at være tilbage i Danmark og fokusere på udfordringerne for det danske civilsamfund. Og udfordringer er der nok af. Civilsamfundet gennemgår i disse år, hvad jeg vil betegne som gennemgående organisatoriske og politiske transformationer. En af de mest synlige ændringer er funding-landskabet og de ændrede vilkår i den fremtidige finansiering. Ikke kun Danida men også en lang række internationale donorer er i færd med at restrukturere deres støtte og indtænke politiske, sikkerhedsmæssige og erhvervsmæssige interesser i fremtidens strategiske partnerskaber.  Dette vil naturligvis udfordre hver eneste organisation på deres vision og mission.

 

En anden vigtig udfordring er den stigende repression og trussel mod civilsamfundet som vi ser i adskillige lande og som også i mindre målestok kan spores i Danmark. Enkelte politikere er ude og indikere, at civilsamfundet ikke skal blande sig i politiske spørgsmål. Det er efter min mening en farlig glidebane for grundlæggende demokratiske og inklusive værdier i vores samfund. Selvfølgelig skal civilsamfundet blande sig i den demokratiske debat. Det er den væsentligste grund til at vi overhovedet eksisterer. Især i en turbulent tid med globale og nationale kriser, skal folket og civilsamfundet deltage så aktivt som overhovedet muligt. At vi ser et globalt angreb på folks rettigheder og muligheder for at organisere og ytre sig, er et fattigt udtryk for politisk afmagt og desperation. Det er ikke et legitimt instrument man kan skrue op og ned for efter forgodtbefindende. Civilsamfundet spiller en fundamental rolle i at kæmpe for rettigheder – ikke kun for deres egen ret til at eksistere, men for alle folks ret. Det skal vi ikke glemme.

 

En tredje vigtig udfordring er den stigende tendens til, hvad jeg kalder ”social kapitalisme”. Mange virksomheder arbejder i dag med et aktivt, socialt værdigrundlag og italesætter sig som fremtidens svar på social ansvarlighed. Dette udfordrer grundlæggende civilsamfundets rolle, og de kommende år vil vi utvivlsomt se mange forskydninger imellem virksomheder og civilsamfundsorganisationer.

 

Endelig er det vigtigt at se på de nye organisationer, både sociale bevægelser og digitale kampagne-organisationer, som buldrer frem i disse år. De er indignerede, de er fokuserede, de kan mobilisere i tusindvis af mennesker og de sætter grundlæggende spørgsmålstegn ved det mere etablerede civilsamfunds legitimitet.  Det skal blive interessant at se hvordan vi kan bygge bro mellem de nye og de gamle organisationsformer.

 

Der er flere vigtige udfordringer i vente, og store forandringsprocesser fylder meget i den kommende tid. Dette stiller krav til fornyet lederskab og organisationsforståelse. Jeg tror på, at vores gamle organisationsparadigme er under kraftig forandring i disse år, og at vi vil se dramatiske nye måder at organisere og mobilisere mennesker på i fremtiden.

 

Jeg har som indledning til min nye rolle i Globalt Fokus startet en turné rundt for at besøge de mere end 80 organisationer, der er medlem af Global Fokus.  Det er et fantastisk privilegium at komme rundt og lære og forstå de enkelte organisationers energi, udfordringer og særegne kompetencer. Det giver en god platform for, at vi i fællesskab kan kæmpe for et stærkt og aktivt civilsamfund.

0
0
0
s2smodern
powered by social2s