Året 2016 blev endnu et år med store forandringer, både i Danmark og globalt. De politiske vinde, der blæser over kloden i denne tid, udfordrer gængse måder at se verden på, og hvordan vi som civilsamfundsorganisationer agerer og ser vores rolle. Verdensmålenes dagsorden om bæredygtig udvikling giver nye muligheder, og samtidigt ser vi stigende begrænsninger i civilsamfundets råderum, flygtningekrise, klimaudfordringer, og faldende opbakning til udviklingsbistand og globalt engagement.

 

På den danske scene har vi ligeledes set politiske forandringer med en ny udviklingspolitisk strategi, ændringer af lov om internationalt udviklingssamarbejde og lanceringen af nye modaliteter for Udenrigsministeriets samarbejde med civilsamfundet. Globalt Fokus har gennem året spillet en central rolle som dialogpartner til Danidas arbejde med udviklingspolitiske tiltag, og er bl.a. stolte af at have fået ulighed klarere frem i den udviklingspolitiske strategi, og fået skabt bedre forståelse for civilsamfundet i strategien og generelt i en dansk politisk kontekst.

 

Globalt Fokus har i 2016 fået ny strategi med to centrale fokusområder: 1) Civilsamfundets nuværende og fremtidige rolle, og 2) Implementering af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Efter at være kommet os over efteråret 2015 nedskæringerne har vi haft et travlt år med mange aktiviteter, hvor vi sammen med medlemmer bl.a. har skudt et CSO Futures, Innovation & Partnership program i gang samt har arrangeret en større konference om civilsamfundets råderum, SDG 16 og samarbejdet med virksomheder. Vi har presset på for en ambitiøs dansk handlingsplan på verdensmålene, påbegyndt arbejdet med et verdensmåls-toolkit, og er i gang med screening af aktører udenfor vores egen ’silo’ med henblik på nye partnerskaber og alliancer omkring verdensmålsdagsordenen.

 

Den 1. februar 2017 får Globalt Fokus en ny sekretariatschef, Peter Christiansen, hvilket vi glæder os til. Inden da vil vi lade julefreden sænke sig, og at lade op og gøre os klar til et 2017, som på mange måder tegner til at blive lige så præget af forandringer, som det forgangne år. Vi håber, at vi midt i omstillingen får lejlighed til at se nye muligheder og få skabt bæredygtige fremtidsvisioner - både som enkelte organisationer og sammen. Det vil vi gerne bidrage til i Globalt Fokus.

 

Vi siger tak for godt samarbejde i året, der gik, og ønsker jer en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

 

Bedste julehilsner Katrine Dietrich, konst. sekretariatsleder