Har du erfaring med kapacitetsudvikling og arbejde med netværk? Er du rigtig god til at holde overblik over aktiviteter og budgetter? Vil du være ansvarlig for Globalt Fokus’ Danida finansierede Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer? Så har vi brug for dig!

 

Globalt Fokus er en platform for danske civilsamfundsorganisationer (CSO’er), der arbejder med udviklingsbistand med fokus på kapacitetsudvikling og politisk arbejde. En af de opgaver er administration og forvaltning af en pulje til støtte af fælles kapacitetsudvikling i det danske civilsamfundsmiljø. Vores puljerådgiver skal på barsel, og vi søger netop dig til at varetage hendes opgaver i en periode.

 

Puljevikarens primære ansvarsområder vil være rådgivning, koordination, monitorering, kommunikation, dokumentation og forvaltning af Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer (Puljen).

 

Arbejdsopgaver og ansvar:

 • Introduktion og formidling via møder og medier af Puljen til det danske CSO-miljø.
 • Rådgivning og faglig støtte i forbindelse med organisationernes planlægnings- og ansøgningsproces, implementeringen af støttede initiativer, samt rådgivning og facilitering i forbindelse med dokumentationsfasen, herunder særligt støtte til dokumentation af den opnåede læring og effekten af denne i de initiativtagende organisationer.
 • Koordination på tværs af initiativer støttet af Puljen samt organisering og aktiv deltagelse i erfaringsudvekslingsevents.
 • Systematisk opsamling af læring fra puljeinitiativer og formidling af ny viden og praksis med henblik på fælles læring og dokumentation i CSO-miljøet og over for Danida.
 • Økonomistyring og administrativt ansvar for Puljen, herunder løbende opdatering af en simpel ”track record” database til registrering af ansøgninger, bevillingsnotater, kontrakter, rapporteringer og anden relevant dokumentation.
 • Rapportering til Danida baseret på rapportering og dokumentation fra puljeinitiativerne.
 • Bidrage til udarbejdelse og implementering af aktiviteter inden for kapacitetsudviklingsområdet herunder tværgående indsatser samt andre opgaver som en del af kapacitetsudviklingsteamet.

 

Den ideelle kandidat har:

 • Relevant uddannelsesmæssig baggrund.
 • Erfaring med budgettering, administration og forvaltning af eksternt finansierede projekter.
 • Erfaring med netværkssamarbejde og indsigt i metoder til udvikling af organisatorisk kapacitet.
 • Erfaring med at arbejde i - og med - medlemsbaserede organisationer.
 • Kendskab til det danske CSO-landskab og forståelse af danske civilsamfundsorganisationers funktion og rolle i international udviklingssamarbejde, gerne fra erfaring i det Globale Syd.
 • Gode kommunikative evner og erfaring med mundtlig og skriftlig formidling.

 

Den ideelle kandidat er:

 • Struktureret og systematisk.
 • Engageret, har personlig gennemslagskraft og stærke egenskaber i forhold til at samle og koordinere på tværs af organisationer.
 • Initiativrig, udforskende, nysgerrig og lyttende.
 • Selvstyrende, fleksibel og omstillingsparat.

 

Vi tilbyder:

 • Et spændende og udfordrende job i et sekretariat, der har til formål at spille en central rolle i det danske udviklingspolitiske civilsamfund.
 • Udvikling af området med mulighed for at tænke nyt og rådgive på tværs af hele miljøet.
 • Gode, stærke kollegaer og en uhøjtidelig, anerkendende omgangstone.
 • Løn efter kvalifikationer og i henhold til statens aftale med AC. Lønpakken vil blive sammensat i forhold til sammenlignelige stillinger i branchen.

 

Placering:

Puljevikaren bliver en del af sekretariatet, der består af en sekretariatsleder, seks fuldtids akademiske medarbejder, en studentermedhjælp og to praktikanter.

Puljevikaren refererer til sekretariatslederen og indgår i kapacitetsudviklingsteamet, der består af to fuldtidsansatte og en praktikant.

Sekretariatet er placeret i København, Rysensteensgade 3, Kbh. V.

 

Ansættelse:

Stillingen er et barselsvikariat på ca. 25 timer/uge. Start per 1. februar og vikariatet forventes at løbe til og med november 2016.  Vi gør opmærksom på, at Globalt Fokus primært finansieres af årlige bevillinger fra Udenrigsministeriet, og alle stillinger på sekretariatet er betinget af denne finansierings fortsættelse.

 

Mangfoldighed:

Vi betragter mangfoldighed som et aktiv og menneskers forskellighed som en væsentlig ressource i vores udvikling. Derfor opfordres alle kvalificerede ansøgere, uanset alder, køn, race, seksuel orientering, religion og etnisk baggrund til at søge stillingen.

 

Ansøgning:

En ansøgning på 1-2 sider sendes sammen med dit CV til sekretariatsleder Berit Asmussen på ba@globaltfokus.dk og puljerådgiver Rina Lauritzen Trautner rlt@globaltfokus.dk senest den 6. januar 2016. E-mail mærkes ”Puljevikar – Ansøgning”

Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 2.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til puljerådgiver Rina Lauritzen Trautner (rlt@globaltfokus.dk / 3121 2840) eller sekretariatsleder Berit Asmussen (ba@globaltfokus.dk / 40 41 66 48).

 

Læs mere: Hvis du vil læse mere kan følgende anbefales:

 

0
0
0
s2smodern
powered by social2s