Det kommende århundrede bliver det grønne århundrede. Men det vil ikke bare være nødvendigt med en konkret teknisk omstilling af alt fra transport, over landbrug, til forbrugsvarer. Det vil også kræve en mental og kulturel omstilling. Vi kommer til at ændre vores samfund radikalt - nationalt og internationalt. Vi skal forbruge, arbejde, producere, rejse og så meget andet på nye måder. Det kræver rigtig nok ny teknologi, men i ligeså høj grad nye vaner og nye måder at tænke på.

 

Den mentale omstilling, vi skal igennem, skal bygges på traditionen for demokratisk debat og samtale. En tradition hvor vi diskuterer, skændes, lytter og opnår indsigt og forståelse og i sidste ende finder en vej frem sammen.

 

Vi mener, at det kan hjælpes på vej af en grøn meningsdanneruddannelse. En uddannelse til at deltage i den grønne debat, forme holdninger og få dem til udtryk og at diskutere det grønne perspektiv i hver vores arena og ud fra vores erfaringer og på vores område.

 

Den 27. januar lyder startskuddet for Globalt Fokus' nye, grønne meningsdanneruddanelse. Uddannelsen er en mulighed for, at arbejde med din og din organisations evne til at danne meninger og komme ud over rampen i klima og miljødebatten. Den er tiltænkt ansatte, bestyrelsesmedlemmer og kernefrivillige i civilsamfundsorganisationer.

 

Uddannelsen består af fem sammenhængende moduler omhandlende grøn offentlig meningsdannelse. Hvert modul vil bestå af inspiration fra eksperter og centrale meningsdannere på det grønne område, introduktion til udvalgte metoder og fokus på at afprøve værktøjerne i praksis.

 

Uddannelsen er gennemført af Liv Maria Baastrup Detlif, klimarådgiver hos Globalt Fokus og Pil Christensen, grøn meningsdanner.

 

Læs invitationen her.

 

Tilmeld dig her.