NGO-sektoren gennemgår i disse år enorme forandringer og komplekse udfordringer. Denne nye og uvante situation stiller ikke før sete krav til ledelse indenfor denne sektor. Er der behov for et nyt ledelsesparadigme i en sektor, hvor der skal navigeres mellem det værdibårne og øgede krav om professionalisering i denne verden af stigende kompleksitet og forandring?


Læs hele debatindlægget hos Altinget, hvor Rasmus Stuhr Jakobsen, formand i Globalt Fokus, og Katrine Ohm Dietrich, souschef for Globalt Fokus' sekretariat, rejser disse spørgsmål og præsenterer Globalt Fokus' nye lederprogram.