Verden er ikke bare uretfærdig, den er i opbrud. Der er brug for nye løsninger og fortællinger, der kan samle folk, skriver Peter Christiansen fra Globalt Fokus i vores fast tilbagevendende klumme i Altinget: Civilsamfund.

 

Af Peter Christiansen, sekretariatsleder

 

Vi kender alle til de kriser, menneskeheden står over for, og de fleste af os ved efterhånden, at de kan have dramatisk betydning for vores liv på kort og lang sigt. Jeg mener, det er essentielt, at civilsamfundet forstår, at vi har en afgørende rolle at spille i forhold til at løse de globale kriser.

 

Det står klart, at vores valgte politikere, ikke bare i Danmark, men i det meste af Europa, ikke kan finde på løsninger og politiske visioner, der genskaber befolkningens tillid til det politiske system. Tværtimod ser vi det ene parti efter det andet forfalde til populistiske og emotionelle tiltag, som kun forværrer situationen.

 

Debattører og forskere påpeger, at det netop i sådanne situationer er civilsamfundet, der skal levere løsninger på disse udfordringer. Det er i civilsamfundet, man skal finde det mod og det lederskab, der skal til for at mobilisere folk til at tage ansvar og vise politisk handling.

 

Overalt i verden organiserer folk sig mod ulighed, i klimakampe, for kvinde- og LGBT-rettigheder, beskyttelse af mindretal, flygtninge, alternativ jobskabelse, økologisk produktion og i forhold til mange andre spørgsmål. Det er dette civilsamfund, som er håbet om forandring, og som samler folk lokalt og nationalt. Spørgsmålet er derfor, om en koordination af de lokale initiativer kan udvikles til en slags chokterapi som modspil til demagogerne og de visionsløse politikere.

 

Civilsamfundet har en evne til konstant at forny sig, se muligheder og eksperimentere med organisationsformer. Civilsamfundet fejler, fordi det tør, og lærer af dette på en selvkritisk og konstruktiv facon. Et stærkt civilsamfund kræver risikovillighed, mod og fornyelse. Det kræver, at man har evnen til at lytte, lære og forny sig i takt med samfundets udfordringer og muligheder. Et stærkt civilsamfund er urokkeligt i sin tro på frihed, retfærdighed og rettigheder, men er visionært i sin evne til at mobilisere, danne partnerskaber og alliancer og opnå resultater.

 

Jeg mener, vi i civilsamfundet skal kigge kritisk på det, jeg vil kalde den stigende organisatoriske selvtilfredshed. Alt for mange ledere stiller sig tilfredse med, at der er styr på afrapportering, HR-systemer og bundlinjen i deres organisation. Man glemmer, at man er sat i verden for at skabe forandring og social retfærdighed.

 

Civilsamfundsorganisationerne har i stigende grad udviklet sig til at være managers og ikke ledere. Vi er blevet til projektorganisationer, vi lader os styre af afrapportering, donorer og teknokrati og risikerer helt at misse det store billede. Vi skal blive langt bedre til at se ud over vores egen næsetip og tage ansvar, vise retning og danne grobund for følgeskab.

 

Når borgere slår sig sammen og bygger nye økosamfund, har de grønne organisationer en oplagt mulighed i at sikre de rette forhold for og eksponering af sådanne tiltag. Når borgere står sammen i Venligboerne eller ”Refugees Welcome”-initiativer, har de etablerede organisationer pligt til og mulighed for at gøre social protest til politisk forandring.

 

Sådan bliver civilsamfundet opgaveløsende og visionsskabende. Og vigtigst af alt så skaber vi en politisk kontinuitet mellem de lokale og nære sociale aktiviteter og protester til landsdækkende og globale politiske forandringer.

 

Vi har derfor brug for ledere, der formår at identificere og forbinde de etablerede organisationer med den eksplosive vækst i antallet af lokale bevægelser og sociale entreprenører. Dermed er det ikke nødvendigvis organisationen selv, der bliver eksponeret, men i stedet har denne en rolle som brobygger. Den organiserer og mobiliserer borgere med udgangspunkt i deres egne sager og perspektiver, og dermed ses potentialet i transformationen fra de nære kampe til de store visioner. Det er vores opgave som civilsamfund.

 

Læs klummen i sin helhed på Altinget: Civilsamfunds hjemmeside her.