I december var Globalt Fokus med til CIVICUS’ International Civil Society Week og World Assembly med over 700 civilsamfundsrepræsentanter fra 115 lande, der samledes i Suva, Fiji, for at finde fælles løsninger på globale problemstillinger. Hovedfokus var på forenings-, forsamlings- og ytringsfrihed under pres i civilsamfundet i mange dele af verden – også kaldet shrinking political space for civil society.

 

"Hvorfor har organisationer i Nord ikke været i stand til at stoppe nedskæringerne på udviklingsbistand?" spurgte en deltager fra Sydafrika til en af de mange spændende workshops på University of South Pacific, hvor de 700 deltagere holdt til. Han kiggede over på nogle af europæerne og amerikanerne i rummet og kom med sit eget bud: "Fordi I ikke har været politiske nok".

 

At civilsamfundet ikke er politisk nok til at imødegå de udfordringer verden står overfor var et af de temaer, der gik igen. Ugen havde overskriften: "Our Planet, Our Struggles, Our Future". Sporet om "Our Planet" satte fokus på klimaforandringer, der netop rammer Stillehavsregionen hårdt. Repræsentanter fra værtslandet Fiji argumenterede for at dette bl.a. også bidrager til "shrinking political space". Fiji havde i 2017 havde formandskabet for klimatopmødet COP23. 

 

Det spor der handlede om "Our Struggles" undersøgte tendenser omkring civilsamfundets råderum og politisk deltagelse. CIVICUS samler med Civic Monitor data fra alle lande i verden og viser med et verdenskort hvordan det står til med civilsamfundet: Verdens lande er inddelt i fem kategorier, der spænder fra "åbent" over "mindsket" til "lukket" rum for civilsamfund, forenings- forsamlings- og ytringsfrihed. Til verdensalliancens møde blev der argumenteret for, at deres data viser, at der er tale om en global demokratisk krise. Der blev sat fokus på hvordan der bliver slået hårdt ned på folks rettigheder og hvad det betyder for civilsamfundets og sociale bevægelsers kampe for social retfærdighed.

 

At netop selve demokratiet er under pres, er en vigtig pointe for Danny Sriskandarajah, generalsekretær i CIVICUS. Det er ifølge ham især vigtigt at have fokus på hvad civilsamfundsorganisationer kan gøre for at nytænke demokratiet og være opmærksom populisme, men også på digitale rum og sociale medier. "Demokrati" bliver også temaet for CIVICUS' kommende verdensomspændende State of Civil Society 2018 og Globalt Fokus var i dialog med redaktøren for at se om vi fra Danmark kan bidrage til nytænkning af demokratiet. Den udfordring vil vi gerne give videre til vores medlemsorganisationer. Vi har tidligere som Globalt Fokus og som danske civilsamfundsorganisationer været med til at udvikle temaer og give input til CIVICUS.

Driver for social forandring eller underleverandører?

Civilsamfundet risikerer også at blive hæmmet som politisk aktør af den måde, relationen til donorer er sat op på, blev der argumenteret for til en workshop, der udforskede nye måder civilsamfundet kan arbejde sammen på. Her kastede Jelmer Kamstra fra det hollandske Udenrigsministerium lys over hvorfor dette sker – men argumenterede også for, at det ikke behøver at være tilfældet. Men, understregede han, vi må være mere bevidste om de styringsparadigmer, der er i spil. Civilsamfundsorganisationer har en tendens til at se et Udenrigsministerium eller en donor som én aktør, hvor der oftest er flere logikker i spil samtidigt i den samme organisation, som er værd at have øje for.

 

Jelmer Kamstra mente, at der groft sagt er to overordnede tilgange, der kommer til udtryk i relationen mellem donorer og civilsamfundsorganisationer. Den ene handler om social forandring med karakteristika som emancipatorisk social og politisk kamp, bottom-up tilgang med fokus på civilsamfundets autonomi, en understregning af tillid og det kontekst-specifikke. Den anden er managerialism med karateristika som lineær tilgang til udvikling, et økonomisk fokus, top-down tilgang til at løsninger skal kunne appliceres universelt og hvor der i stedet for tillid er fokus på kontrol, value for money og at civilsamfundsorganisationers autonomi ikke er central, men hvor de i stedet bliver set som underleverandører. 

 

Det er ikke i sig selv så overraskende, men Jelmer Kamstras research viste hvordan civilsamfundsorganisationer i donor-relationer ofte møder begge tilgange og logikker hos den samme donor. I et lysegult klasselokale på stillehavsøen Fiji diskuterede donorer og civilsamfundsorganisationer livligt hvordan vi sammen og fra forskellige ståsteder kan imødekomme dette. Det blev pointeret, at det vigtige er, at civilsamfundsorganisationer ikke bliver fanget i roller omkring transaktioner og forvaltning, men kan fokusere den væsentlige del af sin energi på det, der støtter social forandring. Den diskussion vil vi gerne fortsætte i Danmark og Globalt Fokus i færd med at arrangere en workshop om emnet i samarbejde med CISU og evt. interesserede udenrigsministerier i Holland og de nordiske lande.

Fokus på innovation

Verdenskonferencen blev for Globalt Fokus vedkommende også brugt til at udbygge det internationale samarbejde omkring "innovation", som Globalt Fokus sætter særligt fokus på i 2018. Globalt Fokus har i Danmark netop afholdt en workshop om innovation for organisationer med strategiske partnerskaber med Danida i samarbejde med Udenrigsministeriet og startet et innovations-netværk.

 

Innovation omkring og nye tilgange til aktivisme var et af de temaer, der blev drøftet på et utal af måder. F.eks. mobilisering og organisering med brug af ny teknologi (f.eks. mobilteknologi) med appel bredere og til unge. Det kom den 28-årige tunesiske aktivist og blogger, Aya Chebbi, ind på med henvisning til African Youth Movement, som hun har været med til at grundlægge. Bevægelsen finder netop innovative måder at mobilisere unge på i Afrika. Aya er også en del af CIVICUS’ bestyrelse og blandt andet nomineret til FNs Youth Envoy. Lær Aya Chebbi at kende gennem Mellemfolkeligt Samvirkes podcast.

 

Globalt Fokus blev til verdenskonferencen medlem af CIVICUS' innovationsnetværk, Innovation for Change, der er et netværk for mere end 200 civilsamfundsorganisationer i regionale hubs. Det særlige med dette innovationsnetværk er, at det tager udgangspunkt i civilsamfundets udfordringer med forenings-, forsamlings- og ytringsfrihed og bruger innovation til modstrategier og til at åbne civilsamfundets "rum" op på kreative måder. Innovation for Change's sydamerikanske hub holdt en spændende session med fokus på temaet dele-økonomi, hvor blandt andet Juan Carlos Lozano fra Innpactía diskuterede et latinamerikansk forsøg på at gøre en ellers konkurrence-drevet logik omkring funding mere open source.

 

Globalt Fokus har også indledt et samarbejde med andre søsterorganisationer (andre nationale netværksorganisationer i civilsamfundet, der arbejder med innovation) for at udveksle og opbygge læring omkring innovation, ud fra idéen om at det kan indgå i Globalt Fokus’ programmer og være til gavn for danske organisationer. Blandt andet var vores søsterorganisation Partos fra Holland med til CIVICUS mødet og vi udvekslede omkring deres innnovationsnetværk The Spindle, ligesom Globalt Fokus samarbejder med vores engelske søsterorganisation BOND om et innovation essentials kursus til april.

 

I CIVICUS arbejder vi sammen globalt for at lave modstrategier, når civilsamfundets "rum" snævres ind. Hvad ville det betyde hvis vi som civilsamfund i Danmark gjorde dette i højere grad? Måske er det værd at spørge os selv som medlemsorganisationer i Globalt Fokus: Hvorfor er det kun Udenrigsministeriet, der laver politikker for Civilsamfund og nu Regeringen, der laver en civilsamfundsstrategi? Hvorfor har vi som civilsamfund ikke vores egen strategi?

 

 

CIVICUS er en verdensomspændende civilsamfundsalliance med medlemsorganisationer fra 175 lande, 45 ansatte og sekretariat i Sydafrika.

Globalt Fokus er medlem af CIVICUS, ligesom f.eks. CISU er det. CISU også var med til International Civil Society Week og Globalt Fokus og CISU samarbejder om "Shrinking Civic Space", ligesom Globalt Fokus også har en arbejdsgruppe for området. For mere information, kontakt Andreas Dybkjær-Andersson ada@globaltfokus.dk

 

 

Skrevet af civilsamfundsmedarbejder Andres Dybkjær-Andersson.