Torsdag d. 17. november kl. 12.30 – 16.00 byder vi velkommen til en debat om, hvordan Danmark kan bidrage til at sikre civile rettigheder ude i verden, og hvorledes dette arbejde kan forbedre vilkårene for erhvervslivet.

 

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling anerkender med mål 16, at bæredygtig udvikling kræver ansvarlige institutioner, retssikkerhed, respekt for grundlæggende frihedsrettigheder, og fredfulde, inkluderende samfund. Ikke desto mindre er ytrings-, forsamlings- og foreningsfrihederne fortsat stærkt begrænset mange steder i verden. Dette underminerer civilsamfundets vigtige rolle i at sikre såvel den enkeltes frihed som økonomisk vækst og velstand. Den manglende respekt for grundlæggende borgerrettigheder hæmmer langsigtet stabilitet og den effektive brug af både investeringer og udviklingsmidler. Både samfund og virksomheder har således en interesse i at beskytte borgeres civile rettigheder.

 

Konferencen vil byde på en række spændende præsentationer – blandt andre Maina Kiai, FN’s Special Rapporteur on rights to Freedom of Peaceful Assembly and Association, men også repræsentanter fra erhvervslivet og civilsamfundet, samt danske politikere og regeringsrepræsentanter. Vi bringer disse forskellige aktører på tværs af sektorer sammen for at diskutere spørgsmålet om, hvordan vi sammen kan adressere de fælles udfordringer. Debatten vil særligt fokusere på, hvordan Danmark planlægger at sikre og fremme civile rettigheder i den nye udviklingspolitiske strategi samt handlingsplanen for implementeringen af verdensmålene.

 

Læs mere om konferencen og tilmeld dig her.